Glöm inte att släcka ljusen


På önskemål från gårdsgrupperna kommer här en viktig påminnelse

I dagarna delar vi ut detta klistermärke till alla våra hushåll. Märket ska fästas på tamburdörrens insida som en
uppmaning att alltid släcka levande ljus innan man lämnar sin lägenhet. Vi villockså påminna alla om vikten av
att ha en aktuell hemförsäkring.

 

Läs gärna mer i foldern från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Skydda dig mot brand hemma