Glöm inte att släcka ljusen


Här kommer en viktig påminnelse

Ännu ett tag vilar mörkret över vårt norra län och vill vi gärna lysa upp med levande ljus. Men kom ihåg att alltid släcka innan du lämnar din lägenhet.

Vi vill också påminna alla om vikten av att ha en aktuell hemförsäkring om olyckan är framme.

 

Läs gärna mer i foldern från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Skydda dig mot brand hemma