Hyreshöjning lägenhet 2015


Information till våra hyresgäster om hyreshöjning 2015

Vi har avslutat förhandlingarna med Hyresgästföreningen och har kommit överens om följande:

 Lägenheter

Del 1 – Allmän hyreshöjning

  • Annelund, 2,3 %
  • Centrala Piteå, 1,25 %. Inkluderande: Prästgårdsgatan, Centrumområdet, Storgatan, Persgatan, Kyrkbrogatan, Hamngatan, Aronsgatan, Västergatan.
  • Övriga lägenheter, 0,9 %

 

Del 2 – Höjning för underhållsbehov

  • 0,5 % ytterligare höjning för samtliga lägenheter

Parkeringar

Samtliga parkeringsplatser för våra hyresgäster höjs med 15 kr per plats.

 

 

 

Höjningarna sker retroaktivt från 1 januari 2015. Höjningen för januari månad läggs på februarihyran.

 

Vi är överens om att höja hyrorna något mer i centrala stan och på Annelund av det skälet att nivåerna ligger lågt i förhållande till bruksvärdet.

 

Vi har också fått en höjning på 0,5 % i höjning för PiteBos stora underhållsbehov. Detta ger oss möjlighet att fortsätta de stora satsningar vi gör i våra fastigheter. Det är mycket angeläget att vi kan fullfölja de planer vi har att på ett ansvarstagande sätt förvalta våra fastigheter för framtiden.

 

Lokal eller förråd

De lokaler med hyresavtal som regleras enligt index får ingen hyreshöjning 2015. Index förändras inte.

Läs vidare här

 

 

 Piteå den 16 januari 2015

 

 

 

Maria Sandström

VD, AB PiteBo