Inför den årliga hyresförhandlingen


Inför den årliga hyresförhandlingen 2023

Varje år, den 1 maj, korrigerar PiteBo hyran och innan ändringen sker förhandlingar med Hyresgästföreningen. Vi förbereder just nu vårt förslag till hyresändringar och kommer inom kort att lämna vårt yrkande till Hyresgästföreningen. Årets förhandling är speciell av två anledningar.

 

Anledning 1 – 3-partsmodellen

Hyresmarknadens centrala parter, Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, har under fyra års tid arbetat med att nå en överenskommelse om vilka parametrar som ska ligga till grund för förhandlingarna i Sverige. Överenskommelsen kallas för ”3-partsmodellen” och har som mål att effektivisera förhandlingarna vilket också kan ge förutsättningar för bättre samverkan och starka framtida relationer.

PiteBo och Hyresgästföreningen har i förväg förhandlat om hur vi lokalt ska tolka en del öppna frågor i 3-partsmodellen och har redan kommit överens om vissa delar. Nu återstår själva förhandlingen om hyrespengen.

 

Anledning 2 – Dramatiska kostnadsökningar

Vi har ett exceptionellt läge i den samhällsekonomiska utvecklingen som påverkar årets förhandling. Dramatiska kostnadsökningar för investeringar, underhåll, reparationer, vatten, renhållning, energi, bränsle och räntor är mycket stora utmaningar som ökar kostnaderna med 20 miljoner kr i PiteBos budget för 2023.

 

Stora fördelar med hyresrätt

Höjningen för 2023 kommer bli högre än tidigare år på grund av de kraftigt ökade kostnaderna, vilket också kan ses i yrkanden och överenskommelser i andra bolag på hyresmarknaden.

Trots högre höjning än tidigare år så kan vi konstatera att det inte kommer i närheten av den höjning villaägare och bostadsrättsinnehavare får, som nu drabbas av ökade kostnader för räntor, taxor, avgifter och energi, mm.