2019-09-07

 

Fjärrvärmeavbrott söndag 8/9

 

Inkopplingsarbeten på fjärrvärmenätet medför ett avbrott i Centrala stan, Backen, Annelund, Djupviken, Öjebyn, Degeränget, Bergsviken, Storfors, Furulund och Hortlax.

För Piteenergi är det viktigt att framtidssäkra fjärrvärmeleveransen till piteborna och därför har de under sommaren bytt ut en del fjärrvärmeledningar. Nu behöver de stänga av fjärrvärmen medan de tar de nya ledningarna i drift.

Detta görs söndag den 8 september 06.00-24.00 och påverkar värme och varmvatten. Kallvatten berörs ej.