Avgift på gästparkeringar – för våra hyresgästers skull


2021-01-27

Alla våra gästparkeringar kommer, från den 1 februari 2021, att beläggas med parkeringsavgift. Avgift börjar gälla från och med att de nya parkeringsskyltarna kommer på plats, vilket varierar lite beroende på område. Taxan är 5:-/tim. Max 60:-/dygn. Parkeringsbevakningen kommer att skötas av Securitas.

 

Motiv till avgiften

Avgiften kommer att skapa cirkulation och därmed öka möjligheten för våra hyresgästers gäster att parkera på platser avsedda för ändamålet. Många gästparkeringar används i dag i annat syfte.