Delar av Kråkklövergränd utan el i motorvärmarstolpar!


2018-11-29

Det är fel på en kabel som levererar ström till motorvärmarstolparna både för p-plats och garage,

detta gäller delar av Kråkklövergränd. Reparation pågår!