Elavbrott i Roknäs, Lillpite, Böle och Svensbyn


2022-01-28

Torsdag den 3 februari kl 23.00 – 04.00

Med anledning av reparationsarbete i distribuerande ställverk, kommer nedanstående adresser drabbas
av avbrott i elleveransen under ovanstående tid.

Södra Storåkersvägaen 2, 4, 6, 8,10 och 12.

Hemvägen 6, 8 och 10. Kringtorpsvägen 11.

Helmersväg 4. Lillpitevägen 497. Bölevägen 24.

Åijvägen 10. Funtsigen 5-10.

 

Observera att elledningarna aldrig med säkerhet är spänningslösa hela den angivna tiden. Iakttag alltid stor försiktighet!

Tänk även på att vid elavbrott påverkas även fjärrvärme och bredband via fiber.

För mer information:  www.piteenergi.se eller  0911-64 800.