Elavbrott i Rosvik


2023-02-22

Avbrott i elleveransen i Rosvik den 6 mars 2023 mellan kl 23 – 04

Med anledning av underhållsarbete i överliggande nät, kommer Rosvik att tillfälligt drabbas av avbrott i elleveransen under ovanstående tid.

Observera att elledningarna aldrig med säkerhet är spänningslösa hela den angivna tiden. Iakttag alltid stor försiktighet! Tänk även på att vid elavbrott påverkas även fjärrvärme och bredband via fiber.