El- och fjärrvärmeavbrott – Öjebyn


2022-03-08

Elavbrott – Onsdag  9 mars kl 23.00 – 03.00

Kråkklövergränd 4B och 8. Gulsporregränd 6. Rågrindsvägen 5. Kanalgatan 3, 5B, 7A och 13A.

Med anledning av transformatorbyte i närliggande nätstation, kommer nedanstående adresser drabbas  av tillfälligt avbrott i elleveransen under ovanstående tid.

Observera att elledningarna aldrig med säkerhet är spänningslösa hela den angivna tiden. Iakttag alltid stor försiktighet!

Tänk även på att vid elavbrott påverkas även fjärrvärme och bredband via fiber.

För mer information:  www.piteenergi.se eller  0911-64 800.

 

Fjärrvärmeavbrott – Torsdag den 10 mars kl 8.30 – 16.00

Granvägen 4 och 6. Hörnvägen 3, 5 och 6. Öjagatan 45.

Med anledning av reparationsarbeten i ert område, kommer ni tillfälligt att drabbas av avbrott i fjärrvärmeleveransen