Fjärrvärmeavbrott på Mörtgatan den 23 mars


2022-03-21

Med anledning av reparationsarbeten kommer ovanstående område att tillfälligt drabbas av avbrott i fjärrvärmeleveransen onsdagen den 23 mars 2022 mellan kl. 08:30 – 16:00. Vilket innebär avsaknad av varmvatten medan arbetet pågår. Observera att distributionen inte med säkerhet är avstängd hela den angivna tiden.

För mer information kontakta PiteEnergi på 0911-648 00