Hiss ur funktion!


2018-08-03

Hissen på Lasarettsvägen 7 är ur funktion.

Reservdelar är beställda och reparation kommer göras så snart delarna kommer.

Vi beklagar de problem detta medför för er som är boende på denna adress.