Hyresförhandlingar 2015 – PiteBos yrkande


2014-11-28

Förhandlingar för hyreshöjningar 2015 har inletts.

PiteBo har yrkat på 3,0 % i hyreshöjning för 2015.  De senaste två åren har PiteBos yrkande legat på 3,5 % (2013) och 2,8 % (2014).  Yrkandet motsvarar en höjning på ca 6,4 miljoner kr.

 

PiteBo befinner sig i en intensiv fas med stora, pågående utvecklingsprojekt och ytterligare påtagliga behov av fortsatt utveckling och modernisering i verksamheten och i bolagets fastigheter.

Behovet av hyreshöjning kan delas in i tre kategorier:

  1. Upprätthålla befintlig service och aktivitet, ca 2.5 miljoner kr.
  2. Utveckling i befintliga fastigheter – underhåll och investeringar, ca 1,1 miljoner kr.
  3. Utveckling i verksamheten, ca 2,8 miljoner kr.