Hyresgästmeddelande för boende på Annelund


2015-11-27

Det är läckage på värme, vatten och fjärrvärmerör som ligger mellan Annelundsgatan 11, 13 och undercentralen (det lilla röda huset),

detta kommer PiteBo och PiteEnergi att åtgärda efter nyår.

Grävningsarbetet som är påbörjat kommer att fortsätta så snart de nya värmekulvertrören finns tillgängliga.

Dessvärre kommer jordhögarna att ligga kvar tills arbetet är slutfört.