Hyreshöjning avseende parkeringsplatser


2018-12-14

Parkeringsplatser kommer att höjas den 1 januari enligt en överenskommelse med Hyresgästföreningen 2016. Målhyran uppnås 2019 och höjningen har skett med en intrappning 2017, 2018 och 2019. Höjningen varierar mellan typ av parkeringsplats och geografiskt område, läs mer här.