Mikael Renkvist


2021-05-31

Den 1 juni hälsar vi Mikael Renqvist, jurist och hyresstrateg, välkommen till PiteBo.