Motorvärmarstolpar ur funktion på Sörgårdsgatan 1


2023-12-12

Alla motorvärmarstolpar på Sörgårdsgatan 1 är ur funktion

Vi har ett kabelbrott på grund av plogbilen som gör att alla motorvärmarstolpar för närvarande är ur funktion. Vi jobbar på att lösa problemet.