Motorvärmarstyrningen ur drift


2021-10-19

På Mörtgatan, Lasarettsvägen och i Roknäs

Felsökning pågår. Vi gör allt för att komma till rätta med felet så snart som möjligt.