Skandia blir våra hyresgäster


2021-08-27

Till de nyrenoverade lokalerna på Aronsgatan flyttar nu sammanlagt tio personer; ett utvecklingsteam
bestående av sex anställda och två konsulter samt ett rådgivningsteam på två personer. Förväntningarna
på det nya kontoret är höga. Läs mer här!