Nya rutiner för beställning av underhåll i lägenheter


2015-01-19

PiteBo erbjuder sina hyresgäster en möjlighet att ta del av förmånliga villkor vad gäller underhåll i lägenheter. Förkortat kallas detta erbjudande HLU vilket står för ”hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll”.

 

Tidigare har vi skickat ut beställningsblanketter och information om varje hyresgästs HLU-status i pappersform.  Utskicket har gjorts i december månad varje år och hyresgästen har haft en månad på sig att beställa, dvs i januari månad.

 

Vi kommer nu att förändra detta förfaringssätt på några punkter:

 

  • Beställning av HLU gällande den egna lägenheten kan göras på hyresgästens ”Mina Sidor” på vår nya hemsida. Här kan varje hyresgäst se samma information som tidigare skickats ut i pappersform. Vi kommer inte att skicka ut informationen på papper till alla hyresgäster.
  • Hyresgästen kan utföra och godkänna själva beställningen på Mina Sidor. Beställningen sker digitalt. Hyresgästen postar inte beställningen till oss.
  • Hyresgästen kommer att få längre tid på sig att beställa. I det nya upplägget kan hyresgästen göra sin beställning under perioden januari-september.

 

Om du saknar dina inloggningsuppgifter till Mina Sidor kan våra kundvärdar på Kundcenter, telefon 0911-226610, vägleda dig.

 

Om du saknar tillgång till dator ber jag dig att kontakta Mariann Marklund på telefon 0911-226621.

 

 

Vänligen,

 

 

Maria Sandström

VD, PiteBo