PiteBo ökar antalet lägenheter till personer som inte har samlat köpoäng!


2014-09-01

För att kunna erbjuda fler lägenheter till grupper som inte har kunnat samla ihop köpoäng i PiteBos kösystem gör PiteBo nedanstående förändring.
 
PiteBo kommer att lägga ut cirka 40 lägenheter/år på marknadsplatsen ”Direkt 24h”.
 
Lägenheterna kommer då att läggas ut på PiteBos hemsida och de som har anmält intresse för lägenheten kommer rangordnas slumpmässigt av systemet och de fem översta intressenterna kommer att få erbjudande om visning. Detta förfarande sker utan beaktande av köpoäng.
De 40 lägenheterna kommer att spridas ut över tiden, cirka en lägenhet per vecka. Lägenheterna kommer att variera i storlek och läge. De kommer att publiceras på hemsidan en viss veckodag och ett visst klockslag så att intressenter kan hålla sig förberedda.
 
Dessa lägenheter är tillgängliga för alla personer. Krav på köpoäng finns ej, men krav på att uppfylla Pitebos uthyrningskriterier finns, om dessa kan du läsa på PiteBos hemsida.
Detta förfaringssätt möjliggör att till exempel nyinflyttade, unga eller andra som inte hunnit samla på sig kötid har en chans till ett egen lägenhet.
 
Systemet kommer att börja tillämpas senast vid årsskiftet, möjligen tidigare under hösten. Information kommer ges på PiteBos hemsida.