Problem med motorvärmarstyrningen


2024-02-15

Vi har för närvarande problem med den digitala kommunikationen till motorvärmarna på:

Stora delar av Öjebyn

Motorvärmarna måste startas vid stolpen