Radonmätningar – resultat


2018-10-24

Tack alla ni hyresgäster som varit behjälpliga med radonmätningarna som vi utfört under vintern 2017/2018.

Vi har under hösten sammanställt resultatet av de radonmätningarna. Mätningarna har utförts i alla våra hus i hela vårt fastighetsbestånd för att fastställa förekomsten av Markradon.

Resultatet är att ett fåtal lägenheter tangerar eller överskrider gränsvärdet på 200 Bq/m3 inomhusluft i beräknat årsmedelvärde.

Ni som inte särskilt kontaktats av oss under september 2018 har godkänt resultat beträffande radonförekomst i era lägenheter.

 

Hälsningar från oss som hållit i radonmätningarna:

Andreas Engström, Peter Nilsson, Thomas Sundberg och Mats Pääjärvi

Fastighetsutveckling och Teknik tillsammans med Projektgruppen.