Spolning av vattenledningsnät från 15 september


2019-09-12

Pireva kommer att utföra etappvis spolning av vattenledningsnätet från 15 september inom centrala Piteå, Klubbgärdet, Svartudden, Strömnäs, Pitholm, Mossen, Munksund och Skuthamn (Ej furunäset).

Arbetet kommer att ske etappvis och beräknas pågå till mitten/slutet av oktober.

 

Spolning kan medföra störningar i vattenleveransen i form av lägre tryck i ledningarna, kortare vattenavbrott och missfärgat vatten.

För att minimera risken för störningar inom den egna fastigheten uppmanas våra hyresgäster att tappa upp vatten i förväg och så långt som möjligt undvika vattenuttag under den dag som spolning pågår i området.

 

 

Läs mer på www.pireva.se/spolning  – där finns tex information om;

–                            Tidplan som visar när och var spolning sker.

–                            Vad man gör om man får missfärgat vatten.