Störningar i vattenleverans från Pireva


2018-09-06

Onsdag den 12 september inleder Pireva ett spolningsarbete av ledningsnätet inom centrala Piteå, Degeränget, Backen, Annelund, Berget och Djupviken.

Arbetet kommer att ske etappvis och beräknas pågå till första veckan i oktober.

Spolningarna kan medföra störningar i vattenleveransen i form av ändrat tryck i ledningarna, kortare vattenavbrott och missfärgat vatten. Ökad risk för störning finns under hela spolningsperioden.

För att minimera risken för störningar inom den egna fastigheten uppmanas våra abonnenter att tappa upp vatten i förväg och så långt som möjligt undvika vattenuttag under den dag som spolning pågår i ert område.