Till boende på Annelundsgatan


2016-12-07

Ni som är boende på Annelundsgatan 16, 18, 20 ,22, 24, 26, 28, 30, 32 & 34 kommer att få

varmvattnet avstängt från kl. 8 och det beräknas vara klart senast kl. 16.