Till boende på Hakevägen 9, 11


2016-11-02

På torsdag 3/11 kommer varmvattnet att stängas av då bytet av varmvattenkulvert fortsätter.

Det kan även bli aktuellt med avstängning av kallvattnet. Arbetet påbörjas kl. 9.30 och beräknas pågå till kl. 16.