Vi möter vi framtiden med artificiell intelligens


2021-08-23

från svenska bolaget Egain Group, för miljön och våra hyresgästers skull!

PiteBo har genom åren bedrivit ett framgångsrikt miljö- och energiarbete och vi fortsätter att minska energianvändningen
genom att nu tillsammans med Egain optimera värmesystemen i en femtedel av våra lägenheter. Läs mer här!