PiteBo och HSB – Tillsammans för Piteå


HSB och PiteBo planerar nyproduktionsprojekt

Flerfamiljshus på Norrstrand

HSB Norr och PiteBo planerar för ett gemensamt nyproduktionsprojekt med bostäder i flerfamiljshus på
Norrstrand i Piteå. Planen är att bygga ca 120 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Detta framgår
av ett yttrande som PiteBo och HSB lämnat in till Piteå kommun som ett förslag till att utöka området runt
Nördfjärden i Piteå med bostadsbebyggelse.

–Vi är oerhört inspirerade av det här samarbetet och tror att vi tillsammans kan skapa en attraktiv
boendemiljö som kan
 locka många olika hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Projektet kommer
sannolikt även att locka en och annan
inflyttare till Piteå, säger Maria Adlers, Vd, PiteBo.

Piteå och Norrbotten ska växa

Piteå kommun har som mål att befolkningsmängden, under de kommande åtta åren, ska växa med
nästan 4000 personer. Det innebär att vi i en nära framtid behöver bygga i runda tal 2000 nya bostäde
för att kunna möta den ambitionen. Det vill PiteBo och HSB Norr vara med och bidra till genom detta projekt.

Hyresrätter och bostadsrätter

Det gemensamma förslaget innefattar ett nytt bostadsområde på Norrstrand, ett centrumnära och lugnt
område som är tilltalande för många. Projektets skisser, så som de ser ut idag, rymmer 116 lägenheter
fördelat på fyra huskroppar med sex, åtta och tio våningar, på en plats som till största del upptas av en
grusplan idag. Hälften av lägenheterna planeras att bli hyresrätter och den andra hälften bostadsrätter.

Miljö- och klimatmedvetenhet

Husen och lägenheterna kommer att präglas av miljö- och klimatmedvetenhet och hålla en hög standard.
Gestaltning och boendemiljö kommer att utgå från den vackra platsen med ambition att förstärka den
gröna parkkänslan.

–HSB vill gärna bygga nya bostadsrätter för våra medlemmar och bosparare i ett av Piteås attraktivaste
lägen. Att det
dessutom inte har byggts nyproduktion av bostadsrätter i Piteå sedan 1990-talet känns
ännu mer spännande. Vi är väldigt
 positiva till samarbetet med PiteBo och har etablerat en förtroendefull
dialog, säger Mattias Lundström, Vd HSB Norr.

En fantastisk närmiljö

Området erbjuder goda kommunikationer med cykelvägar och lokaltrafik och en närmiljö som främjar
hälsa och välbefinnande med Tallåsens orörda skog, strandpromenad, grönområden och skateboardpark
inpå husknuten.