Prästgårdsgatan i hyresnämnden


Prästgårdsgatan prövas i hyresnämnden

PiteBo har ansökt om prövning i hyresnämnden för hyrorna på Prästgårdsgatan. Berörda hyresgäster har fått information från hyresnämnden om detta.
Brev från hyresnämnden

Våra hyresgäster på Prästgårdsgatan har fått ett brev som bekräftar att hela processen nu ligger hos hyresnämnden. Tolv av lägenheterna är sk pilotlägenheter som ska utgöra en norm för hyresprövningen. Som hyresgäst behöver man i nuläget ingenting göra. Är man hyresgäst i en av de tolv utvalda lägenheterna avvaktar man tills hyresnämnden hör av sig för en besiktning av lägenheten. Några hyreshöjningar kommer inte att träda i kraft förrän tidigast 1 maj.

Balans på hyresmarknaden

PiteBos hyressättning ska följa svensk hyreslag.  Det innebär att hyrorna på samma ort ska vara lika såtillvida att en lägenhet som har en viss standard och storlek ska ha samma hyra oavsett hyresvärd. Det är en lag som gäller alla hyresvärdar, både allmännyttan och privata värdar, meningen är att skapa balans på hyresmarknaden där alla värdar sätter hyror på samma sätt. 

Ingen utdelning 

Det som skiljer Allmännyttan i Piteå från andra bostadsbolag är att vi inte har en ägare som kräver utdelning  utan hela hyresintäkten återförs i lägenheter och verksamhet och går på så sätt tillbaka till våra hyresgäster idag och i morgon.

Skonsam övergång 

Vi känner naturligtvis ansvar för våra hyresgäster och ska göra övergången så skonsam som möjlig. Vi kommer att erbjuda upptrappning över flera år beroende på hur stor höjningen blir för respektive lägenhet.