Renoveringsarbeten


Fastighetsstrateg/Projektledare Anders Åhlund
svarar på sex frågor som rör våra renoveringsarbeten

1. Hur stor del av PiteBos fastigheter är äldre än 30-, 40- respektive 50 år?

  61 procent, 2 424 st, av våra 4 050 lägenheter ligger i fastigheter som är byggda mellan 1960 och 1980. Vi har också 242 lägenheter i fastigheter som är byggda mellan 1900-1950. Det betyder att nästan två tredjedelar av våra bostäder börjar nu, på grund av ålder, kräva stora renoveringsinsatser. 

– Vårt resterande bestånd på 1 390 lägenheter, är byggda mellan 1980- 2020 och har av naturliga skäl inte riktigt samma behov ännu.

 

2. Hur stor del av dessa är i akut behov av renovering?

– Jag anser att ungefär 80 lägenheter är i akut behov av stora renoveringar i dag. Vi behöver verkligen öka renoveringstakten och åtgärda problem i tid för att slippa de onödiga kostnader som följer med snabba nödreparationer. 

 

3. Vilken typ av renoveringar handlar det om?

– Listan på åtgärder kan göras lång. Det rör sig om inre faciliteter som fönster, tamburdörrar, köksinredning och hissar. Men även stora yttre renoveringar av exempelvis fasader, tak, garage och stambyten som idag leder till trista vattenskador som både vi, och våra hyresgäster, gärna vill undvika.

– Vi påbörjar nu, våren 2020, arbetet med att renovera garaget på Centrumområdet som byggdes på 1970-talet och nu i princip är utslitet. En helt nödvändig men kostsam insats, som också innefattar den yttre miljön, och där notan när allt är klart om några år, kommer att sluta på ca 70 miljoner.

 

4. Vad räknar man med att renoveringarna kommer att kosta PiteBo de närmaste 10 åren?

– Om vi kan, och får,  jobba på i den takt vi önskar de närmaste 10 åren så kommer vi att investera ungefär 100-110 miljoner kronor per år i renoveringskostnader. Så stora är behoven.

 

5. Vad händer med fastigheterna om man inte genomför dessa renoveringar?

– En fastighet med en ålder på +50 år som inte underhålls förfaller naturligtvis i snabb takt. Allt kräver omsorg. Men om vi kan planera och utföra underhåll i tid så förebygger vi många skador med därpå följande reparationer som är både dyra och resultatlösa och slipper kanske riva fastigheter.

 

6. Är det ett alternativ för PiteBo?
– Ja, i vissa fall kan det bli så. Där underhåll inte genomförts i tid och byggnaden blivit i så dåligt skick, kan rivning trots allt vara ett alternativ. Det kan ibland vara mer lönsamt att riva och bygga nytt på samma plats, en plats som dessutom kan nyttjas bättre med fler bostäder.