Så säger du upp en lägenhet eller bilplats


Uppsägning av avtal

Uppsägning av lägenhet, bilplats eller garage sker via vår e-tjänst eller skriftligt. Det går inte att ringa in och säga upp ett avtal. Här hittar du vår E-tjänst eller länk under ”E-blanketter”. Som hyresgäst har du tre månaders uppsägningstid. Ditt hyresavtal upphör därför att gälla vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader efter din uppsägning.

 

Exempel 1: Om du har för avsikt att  flytta den 31 maj måste vi ha din uppsägning senast den 28 februari.

 

Exempel 2: Om uppsägning görs den 12 februari ska du avflytta från lägenheten senast den 1 juni kl 12. Är ni två som hyr lägenheten gemensamt måste båda två skriva under uppsägningen. Glöm inte att du är skyldig att låta intresserade nya hyresgäster få se på lägenheten innan du flyttar.

 

Ska du säga upp ett bilplatsavtal måste det ske minst en månad före avtalstidens utgång (dvs. 31/8) annars förlängs avtalet 1 år. 

 

Enklaste sättet – använd vår E-tjänst

Enklast gör du din uppsägning genom att använda vår e-tjänst Den hittar du här.

 

Avflyttningsbekräftelse

När vi fått in kompletta uppgifter av dig, så gör vi en uppsägning och inom några dagar  får du en avflyttningsbekräftelse med e-post. Där finns  information om besiktning, städinstruktioner, IPTV-utrustning som ska lämnas kvar i lägenheten och annat som kan vara bra att veta.