Tillgänglighet


Tillgänglighet för pitebo.se

AB PiteBo står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur pitebo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av vår webbplats?

Om du behöver innehåll från pitebo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via telefon 0911-22 66 00 eller e-post info@pitebo.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra vår webbplats tillgänglighet och arbetar med det kontinuerligt. Om du upptäcker att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Telefon 0911-22 66 00 eller info@pitebo.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta ”myndigheten för digital förvaltning” och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

På grund av brister anpassar vi vår webbplats och dess innehåll för att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Dokument på webbplatsen, viss information på webbplatsen samt Innehåll som inte omfattas av lagen, enligt 9 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen?

Vi har uppskattat tillgängligheten på pitebo.se. och arbetar med att åtgärda de brister vi funnit.