Tomgångskörning


Tomgångskörning max 1 minut

Vi har problem med att vissa förare väljer att stå med sina fordon på tomgång inom våra områden – ibland i timmar. Att ha fordon på tomgång ger onödiga utsläpp och kan orsaka hälsobesvär både för vår miljö och oss människor. Även om kylan ibland är extrem så är det faktiskt inte tillåtet. Enligt miljöbalken är det inte tillåtet att ha ditt fordon på tomgångskörning i mer än en minut.