Tvättrum Futurum – Nygatan 36


Tvättrum Futurum – Ett pilotprojekt

I november 2020 presenterade vi framtidens tvättstuga på Nygatan 36. Ny teknik framtagen för att värna om
miljö och användare. Korta tvätt- och torktider spar energi och ger plats för många fler tvättpass.

Säkra bokningar

Elektroniskt bokningssystem i Aptus gör det möjligt att boka både via hemsidan under ”Mina sidor”, i telefon eller
dator via en app och naturligtvis som vanligt utanför tvättstugan. En säker bokning som gör att bara de två som
bokat har axess under sin tvättid. 

Ny teknik för människa och miljö

Tvättrum Futurum har en dubbel maskinpark bestående av två tvättmaskiner, en torktumlare samt ett torkskåp
vardera. Maskinerna har mycket goda tvättegenskaper, förbrukar minsta möjliga vatten, energi och tvättmedel
och är enkla att hantera med stor display.  Ny teknik väger tvättgodset och anpassar vattenmängden därefter,
förkortade tvättider och höga varvtal på centrifugeringen ger snabbtorkat gods. Torkskåpen har mycket låg
energiförbrukning tack vare en sluten torkprocess,  väl isolerade dörrar/väggar samt manöverpanel för synskadade.

Snabbare tvättning

De korta tvättiderna gör att vi kan öka antalet tvättpass från fem till sex per dag och att själva tvättandet på så sätt
tar mindre tid i anspråk.

En stor insats för vår miljö 

Tillsammans har hyresgästerna på Nygatan 36, sedan starten i november 2020, minskat tvättstugans elanvändning
med 61% vilket vi tycker är fantastiskt och helt i linje med vårt miljöarbete.  Vi som hyresvärd ska tillhandahålla
moderna och energieffektiva maskiner och våra hyresgäster ska i sin tur tänka på hur de använder dem – fylla
maskinerna och tvätta när det behövs. Så hjälps vi åt i miljöarbetet.

Utveckling av kommande tvättstugor

Tvättrum Futurum är ett pilotprojekt, det vill säga en test för kommande tvättstugor i PiteBos ägo, som vi nu
tillsammans med hyresgästerna ska utvärdera och eventuellt  utveckla och förbättra.