Vår LIA-praktikant


 

Tom Borgenstål – LIA praktikant på PiteBo

Vi hälsar Tom Borgenstål välkommen till oss. Han utbildar sig till fastighetsförvaltare och gör sin LIA (lärande i arbete)-praktik hos oss på PiteBo här driver han ett projekt  för att säkerställa säkerhetsnivån när det gäller brandrisk i alla våra fastigheter.

 

Varför blev det just PiteBo?

– PiteBo erbjöd mig att göra min praktik här och med just kartläggning av brandsäkerheten som uppgift och det passade mig väldigt bra eftersom jag har lite erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete. Så nu gör jag min första praktik på 8 veckor här.

 Vad har du för bakgrund?

– Jag är just nu tjänstledig från min tjänst som fastighetsskötare på Lindbäcks Fastigheter för att gå den här 2,5-åriga YH-utbildningen på distans. Jag känner att jag vill ha en bredare kunskap och vill lära mig mer än bara den tekniska förvaltningen, ekonomi och annat som hör till hela fastighetsförvaltarrollen.

Var kan vi hitta dig under din praktik? 

– Mest ute i PiteBos bestånd för att  göra kartläggning av säkerhetsnivåerna när det gäller brandskydd. Jag vill också påminna alla PiteBos hyresgäster om att det finns en hel del saker de själv kan göra för att minska risken för brand i din lägenhet –  exempelvis att kontrollera den, eller de, brandvarnare som finns i lägenheten minst två gånger per år och att en pulversläckare på minst 6 kilo och en brandfilt också är bra att ha hemma.

 

TOM BORGENSTÅL

ÅLDER:  29

ÅR i BRANSCHEN: 4

FRITIDEN: Träning, vandring med fru och sin Alaskan huskey. Väntar sitt första barn i augusti.

DOLD TALANG:  Sjunger och spelar flera instrument.