Workshop om Centrumområdet


Välkommen till en workshop om Centrumområdet!

Vi är intresserade av att få veta mer om hur du upplever din boendemiljö och hur den kan utvecklas. Specifikt vill vi veta mer om på vilket sätt åtgärder för energieffektivisering och förbättrat inomhus kan ske i Centrumområdet på ett varsamt sätt med hänsyn till dess kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Välkomna att diskutera detta med oss på en workshop! Vi kommer då också att presentera resultaten av den enkät- undersökning vi genomförde i området i våras, och olika alternativ för att energi- effektivisera och förbättra inomhusklimatet i byggnaderna.

Torsdag 14 december klockan 14-16. Centrumlokalen, Hamnplan 10

Workshopen sker inom ramen för ett forskningsprojekt som bedrivs av Luleå tekniska universitet och Göteborgs universitet i samarbete med PiteBo, där vi undersöker på vilket sätt energieffektivisering och förbättring av inomhusklimatet kan göras varsamt sett till bebyggelsens värden. Vi har valt att arbete med Centrumområdet, då det ingår i Piteå kommuns kulturmiljöprogram ”Husera” .

Kontakta gärna någon av oss forskare om du har några frågor

Jennie Sjöholm, jennie.sjoholm@gu.se, 031-786 37 14

Sofia Lidelöw, sofia.lidelow@ltu.se, 0920-49 28 39

Mikael Risberg, mikael.risberg@ltu.se, 0920-49 32 15