Projektgrupp


Mats Pääjärvi

,

0911-22 66 61

Ingår i vår projektgrupp

Lars Forsberg

,

Telefon Mån-Fre 07.30-11.00 – 0911-22 66 52

Ingår i vår projektgrupp
Lars är bovärd på adresserna:
Bölev 24, Lillpitev 497, Hasselv 10,
Åijvägen 10, Funtstigen 5-10

Conny Öberg

,

0911-22 66 49

Ingår i vår projektgrupp