Beslut från Svea hovrätt


2023-03-23

23 mars 2023 har beslutet avseende hyresnivåer på Prästgårdsgatan 16-24 kommit

Hovrätten har beslutat att avslå hyresgästernas överklagan och fastställer därmed hyresnämndens beslut. Hyresnämndens beslut var att godkänna PiteBos yrkade nivåer på hyra. Utöver det beslutade Hyresnämnden om en infasning på 3 år med fördelningen 80% / 90% / 95% under de 3 åren. Hovrätten har således fastslagit även detta.

 

Läs mer här!