Hyrorna Prästgårdsgatan 16-24


Principen ”lika hyra för lika lägenhet” är en lag som gäller för all hyressättning på den svenska hyresmarknaden

Klart med  nya hyror på Prästgårdsgatan

Bakgrund

I mars 2020, kallade PiteBo till förhandling om bruksvärdering av de 179 lägenheterna på Prästgårdsgatan. PiteBo yrkade på en höjning med i snitt 22% för samtliga lägenheter, vissa med högre och andra med lägre höjning. Yrkandet specificerades på lägenhetsnivå och utgick från standard i respektive lägenhet. Förhandlingarna mellan PiteBo och HGF pågick i 12 månader med 11 förhandlingstillfällen, där vi trots stora ansträngningar inte kunde enas. 

I januari 2022 lämnade PiteBo över ärendet till hyresnämnden. Då hade vissa justeringar i yrkandet gjorts och snitthöjningen låg nu på ca 23% och införandet av den nya hyresnivån skulle ske från 1 maj 2022. För att få en hanterbar process valde hyresnämnden att behandla 12 av de 179 lägenheterna. Dessa pilotlägenheter representerar väl alla 179 lägenheter. 

I juni 2022 meddelade hyresnämnden sitt beslut, att godkänna PiteBos yrkande till 100% i samtliga 12 lägenheter, samt att infasningen av de nya hyrorna ska ske under 3 år med 80% år 1, 90% år 2, 95% år 3 för att sedan uppnå 100% år 4. Hyresgästerna valde att överklaga till Svea hovrätt. 

I mars 2023 meddelade Svea hovrätt sitt beslut, att hyresgästernas överklagande avslogs och att hyresnämndens beslut fastställdes avseende både hyra och infasning. Svea hovrätts beslut är inte möjligt att överklaga ytterligare.

Lokal förhandling

Efter processer i de båda rättsinstanserna har PiteBo och HGF återupptagit de lokala förhandlingarna för att fastställa hyresnivåerna för samtliga 179 lägenheter och övergången till den nya hyran. PiteBo har valt att erbjuda hyresgästerna en betydligt mer generös infasning till den nya hyran och det har mottagits positivt. PiteBo har även valt att vidta extra åtgärder för att underlätta byte till mindre lägenhet med billigare hyra.

Förhandlingen har nu avslutats och nedan sammanfattas överenskommelsen. På nästa sida kan du läsa om din hyra i detalj i rutan ”information till just dig”.

1. Hyrorna har fastställts i enlighet med PiteBos yrkande för samtliga 179 lägenheter.

2. Infasning till den nya hyran kommer ske under 4 år (i stället för 3 år) enligt följande fördelning:

1 maj 2022 – 31 oktober 2023 (18 mån)​– 100% rabatt, dvs 0 kr i höjning

1 nov 2023 – 31 oktober  2024​​ – 80% i rabatt, dvs 20% i höjning

1 nov 2024 – 31 oktober  2025​​ – 60% i rabatt, dvs 20% i höjning

1 nov 2025 – 31 oktober  2026​​ – 30% i rabatt, dvs 30% i höjning

Från och med 1 november 2026 – ​​​0% i rabatt, dvs 30% i höjning

Observera, infasning gäller endast för en höjning med över 400 kr/mån. Annars justeras hyran 23-11-01.  

3. Den årliga hyreshöjningen som äger rum 1 maj varje år kommer att adderas utöver höjningen ovan, vilket innebär att det under infasningsperioden blir två höjningar per år.

4. Nya hyresgäster som flyttar in i dessa lägenheter under infasningen kommer att få den nya hyran direkt.

5. Om dman med anledning av hyreshöjningen måste söka annan, mindre och billigare, bostad kommer PiteBo att underlätta för det på två olika sätt. Genom att dels erbjuda förtur till lägenheter som blir vakanta på Prästgårdsgatan 16-24 och dels ge hyresgäster med avtal träffat före 1 maj 2022, 1 extra köpoäng för varje krona i hyreshöjning. Man får med andra ord fler köpoäng för högre hyreshöjning, vilket kan underlätta i sökandet efter ny bostad i andra områden. Vid eventuell konkurrens om samma byteslägenhet följer vi våra vanliga regler, vilket innebär att den som har flest köpoäng får lägenheten. 

Sammanfattning

För att ge möjlighet att anpassa er efter de nya hyresnivåerna vill PiteBo erbjuda en mer generös övergång än vad både hyresnämnden och Svea hovrätt beslutat. Längre infasningstid och förändrad fördelning medför att ni får längre tid att ställa om, alternativt att växla ner till ett billigare boende. Finns önskemål om att byta till billigare bostad erbjuder PiteBo också två möjligheter för er hyresgäster som omfattas av denna hyreshöjning.

Bostadsbyte

Följande gäller för bostadsbyte i samband med denna hyreshöjning på Prästgårdsgatan 16-24:

• Byte kan endast ske till mindre lägenhet med lägre hyra.

• Byte kan endast ske inom Prästgårdsgatan 16-24.

• Man måste anmäla ditt intresse för bostadsbyte senast 31 maj 2023. Anmälan görs endast via e-post till info@pitebo.se med ”Bostadsbyte Prästgårdsgatan” som ämne.

• Man får maximalt två erbjudanden. Det innebär att om du tackar nej till ett första erbjudande får du bara ytterligare ett erbjudande inom ramen för bostadsbytet.

• Om flera hyresgäster har anmält intresse för samma lägenhet så avgör antal köpoäng vem som blir tilldelad den.

• Möjlighet till bostadsbyte beror förstås på vilka lägenheter som blir vakanta.

Observera, erbjudande om bostadsbyte gäller endast dig som får en höjning med över 500 kr/mån och med avtal träffat före 22-05-01. 

Läs mer om bakgrunden här! 

Samlad info kring hyressättning och bruksvärdering!