Djupviksgatan 25, 27, 29 och 31


2024-05-16

PiteBo väljer att inte fullfölja detaljplanen 

AB PiteBos styrelse har den 15 maj beslutat att inte fullfölja den pågående planprocessen avseende ny detaljplan för Djupviksgatan 25, 27, 29 och 31. PiteBo har haft en vilja att riva de nuvarande äldre byggnaderna på ovan adresser och producera nya moderna bostäder med tillgänglighet, god energiprestanda och funktionella planlösningar samt mer än fördubbla antalet lägenheter. PiteBo och Piteå kommun har haft en samsyn i att genomföra en detaljplan för att utreda möjligheter till en framtida nyproduktion.

Läs mer här!