Hyresgästföreningen överklagar


2022-07-25

30 juni 2022 beslutade hyresnämnden, helt i enlighet med PiteåBos yrkande, på en höjning av hyran för de tolv pilotlägenheterna på Prästgårdsgatan 16-24. Som representant för nio av pilotlägenheterna kommer Hyresgästföreningen nu att överklaga domen till Svea hovrätt och har begärt uppskov med att inkomma med överklagans innehåll till den 31 augusti 2022. Vi avvaktar nu rättens beslut och har med anledning av detta inte svar på alla frågor ännu. Läs mer här!