Nytt och modernt på Djupviksgatan


2022-01-17

PiteBo lägger fram förslag för
nybygge på Djupviksgatan 25, 27, 29 och 31

Allt har sin tid och husen på Djupviksgatan har tjänstgjort i många år och börjar vara rejält slitna.
PiteBos vilja, ambition och ansvar för framtiden är att investera i nya bostäder, utveckla
bostadsområden och erbjuda nya, moderna bostäder för att skapa förutsättningar för
tillväxt i Piteå. Nuvarande hus har stora tomter med få lägenheter i ett väldigt attraktivt
område som skulle kunna nyttjas mycket bättre och glädja fler hyresgäster.

 

Läs mer här!