PiteBo och HSB planerar flerfamiljshus på Norrstrand


2021-09-10

HSB Norr och PiteBo planerar för ett gemensamt nyproduktionsprojekt med bostäder i flerfamiljshus på
Norrstrand i Piteå. Planen är att bygga ca 120 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Detta framgår
av ett yttrande som PiteBo och HSB lämnat in till Piteå kommun som ett förslag till att utöka området runt
Nördfjärden i Piteå med bostadsbebyggelse. Läs mer här!