Boende för studenter


Bostadsgaranti

PiteBo erbjuder en bostadsgaranti för studenter som flyttar hit för att börja en universitets- eller yrkeshögskoleutbildning. För att garantin ska gälla måste du folkbokföra dig i Piteå och studierna måste uppgå till minst 15 högskolepoäng per termin eller att du börjat en YH-utbildning på minst 100 YH-poäng. Läs mer via menyn till vänster.

Universitets- och Yrkeshögskolestudent

Våra studentbostäder är till för universitetsstudenter inskrivna vid Luleå Tekniska Universitet och studenter antagna till Yrkeshögskolan.

Vårt studentområde på Djupviken, som studenterna kallar ”Ankars”, ligger på ca 10 minuters gångavstånd från universitetet och ca 20 minuter från centrum. Här har vi ca 280 st studentlägenheter, varav ca 120 är möblerade. Läs mer via menyn till vänster.

Gymnasiestudent

Är du under 18 år och ska studera på någon av våra gymnasieskolor, Strömbackaskolan,  www.pitea.se/strombackaskolan eller Grans Naturbruksgymnasium, www.grans.naturbruksgymn.se, måste någon annan stå för lägenhetskontraktet eftersom du inte är myndig. Läs mer via menyn till vänster.

Bostäder Boende för studenter

Kontakta oss


Kontakt