Bostadsgaranti för studenter


Bostadsgaranti för studenter

PiteBo ökar attraktionen för att studera och bo i Piteå kommun genom att införa en bostadsgaranti för studenter.

 

Den omfattar

I samband med Luleå tekniska universitets antagningar till höst- och vårterminen erbjuder vi en studentbostadsgaranti. Om du vill åberopa bostadsgarantin ska meddelande om detta ske till PiteBo senast den 10 augusti för höstterminen och den 31 december för vårterminen. Vid senare åberopande av bostadsgarantin erbjuds studenten bostad i mån av tillgång. I samband med du blivit antagen och tackat ja till en eftergymnasial Yh-utbildning kan du åberopa studentbostadsgaranti, meddelande om ska ske till PiteBo senast två veckor efter du blivit antagen till utbildningen. Vid senare åberopande av bostadsgarantin erbjuds studenten bostad i mån av tillgång.

 

Målsättning
Målsättningen är att du får ett erbjudande om bostad inom en månad efter åberopande av bostadsgarantin. Inflyttning i den erbjudna bostaden kan dock infalla något senare. Bostaden som erbjuds ska finnas inom en radie som motsvarar 30 minuters transport till Campus Piteå med allmänna kommunikationsmedel. Tackar du nej till ett erbjudande via bostadsgarantin, eller om vi inte hör av dig inom angiven svarstid, omfattas du inte längre av bostadsgarantin.

 

För att omfattas av studentbostadsgarantin måste du uppfylla följande krav:

  • Du ska antingen vara nyantagen till minst 15 HP/ termin på Luleå tekniska universitet, studieort Piteå, eller nyantagen till en eftergymnasial Yh-utbildning till minst 100 yh-poäng, studieort Piteå (ej gymnasieelever, distansstudier eller internetbaserade studier).
  • Du ska inte ha studerat vid Luleå tekniska universitet eller vid en eftergymnasial Yh-utbildning, med studieort Piteå sedan tidigare.
  • Du måste själv aktivt sökt minst fem (5) studentbostäder hos oss från det att du har blivit antagen och tackat ja till din utbildning.
  • Du ska inte vara folkbokförd eller bo i Piteå kommun.
  • Du ska skriva dig i Piteå kommun när du fått ditt hyresavtal.
  • Ditt personnummer ska innehålla 12 siffror.
  • Du ska när du fått ditt hyresavtal teckna en hemförsäkring.