Boende för universitet- och yrkeshögskolestudent


Universitetsstudent och yrkeshögskolestudent

Våra studentbostäder är till för studenter inskrivna vid Luleå Tekniska Universitet och studenter som är antagna till Yrkeshögskolan.

 

Med ca 10 minuters gångavstånd till skolan för universitetsstudenter och ca 20 minuter till centrum ligger vårt studentområde Tunnan eller som våra universitetsstudenter kallar området ”Ankars”. Här har vi ca 280 st studentlägenheter, varav ca 120 är möblerade.

 

Antagningsbesked måste visas innan kontrakt skrivs.

Vid avslutad studie skall lägenheten sägas upp.

Från och med 2013 har vi så kallad 10-månadershyra på våra studentbostäder på Ankarskatavägen. Det innebär att juni och juli månader är hyresfria. Det totala hyresuttaget under ett helt år kommer fortfarande att vara detsamma, frånsett att årshyran framledes kommer vara utslaget på 10 månader.

I hyran ingår kabel-tv, hushållsel och internet. Din bostad är ansluten till Stadsnätet i Piteå. Internetleverantör är Bredband2.

Läs mer om Internet gällande studentboende på Ankarskatavägen här.

 

Uppsägningstiden för studentlägenheterna är en månad.
Det innebär att ditt hyresavtal upphör att gälla vid det månadsskifte som infaller en kalendermånad efter uppsägningen. Eventuellt bilplatsavtal följer lägenhetens uppsägningstid.

 

Studentlägenheterna på ”Ankars” har inte hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. Det är bovärden som avgör vilket underhåll som ska utföras i lägenheterna.

Hyra ut studentlägenheten i andra hand

För att få tillåtelse att hyra ut studentlägenhet i 2:a hand krävs att både kontraktsinnehavaren och andrahandshyresgästen är inskrivna vid Luleå Tekniska Universitet eller antagen på en Yrkeshögskola enligt de regler som gäller för alla studenter som hyr studentlägenheter hos oss. Man får alltså inte hyra ut sin studentlägenhet om man gör avbrott i sina studier, ej heller hyra ut till ”vem som helst”. Hämta blankett för andrahandsuthyrning här, och en fullmaktsblankett här.

Uppsägningstiden för studentlägenheterna är en månad. Det innebär att ditt hyresavtal upphör att gälla vid det månadsskifte som infaller en kalendermånad efter uppsägningen. Eventuellt bilplatsavtal följer lägenhetens uppsägningstid.

Inga lediga lägenheter i området.

Bostäder Boende för universitet- och yrkeshögskolestudent

Kontakta oss


Kontakt