Parabolantenn eller annan antenn


Monteringsregler för Parabol- eller annan antenn

Parabol- eller annan antenn får inte monteras så att den vid något tillfälle med någon del sticker utanför balkong, lägenhetens väggar, fönster eller lägenhetens begränsningar i övrigt. Kontakta bovärden vid frågor i anledning av monteringen.

Till stöd för sin inställning anför PiteBo följande skäl:

1. Säkerhet
De kan falla ner och skada personer, bilar eller annat. De kan dessutom vid montage på balkong försvåra utrymning vid brand eller andra olyckor. Vidare har det förekommit att paraboler monterats så att de hindrat framkomlighet för räddningsfordon.

 

2. Byggnadslov
Det kan eventuellt behövas byggnadslov i vissa fall.

 

3. Fastighetsskador
Hål i tegel och fasader kan på sikt ge fukt-, frostsprängnings- och andra skador.

 

4. Skador efter demontering
Hål och andra fasadskador lagas sällan eller aldrig av hyresgästen när antenner demonterats.

 

5. Estetiska skäl
Det ser illa ut med stora parabolantenner och annat stickande ut från fastigheterna.