Frågor för dig som är hyresgäst


Vi hoppas att du trivs med ditt boende

Vi brukar inte säga att vi förvaltar fastigheter, utan att vi förvaltar livsmiljöer

Under din boendetid kommer det kanske upp nya frågor – här har vi samlat svaren på de vanligaste

 

Andrahandsuthyrning

 Vi vill göra dig uppmärksam på följande:

Förstahandshyresgästen (du) ansvarar gentemot hyresvärden (PiteBo) för hyran och andra förpliktelser enligt hyresavtalet. Du ansvarar alltså för din lägenhet under hela uthyrningstiden, såväl för hyror som ordningen i lägenheten.
Andrahandsuthyrning medges för högst ett år per ansökningstillfälle, minimitid för att teckna andrahandsavtal är 6 månader, för provsammanboende gäller endast 6 månader.

 

Om andrahandsuthyrning sker utan samtycke eller tillstånd från hyresvärden förverkas hyresrätten enligt 42 § stycket 3 i hyreslagen.

 

Om du inte ämnar återvända till lägenheten måste lägenheten sägas upp enligt avtalet (oftast 3 månader före önskat avflyttningsdatum)

Du kan inte bryta det hyresavtal du tecknar med din andrahandshyresgäst innan avtalad hyrestid har gått ut. Det är bara den som hyr i andra hand som kan säga upp avtalet i förtid, och då med avtalad uppsägningstid.

Om längre tid än 3 månaders uppsägningstid avtalats har din andrahandshyresgäst ändå möjlighet att säga upp med 3 månaders uppsägningstid.

Om du som förstahandshyresgäst säger upp din lägenhet trots pågående andrahandsavtal gör du dig skyldig till ett avtalsbrott gentemot din hyresgäst, som kan sluta med skadestånd.

Du kan även bli skyldig att skaffa din andrahandshyresgäst ett annat boende under resten av avtalstiden.
Även om ni avtalat om en bestämd hyrestid måste du alltid säga upp din andrahandshyresgäst till avtalad hyrestids utgång.

Din andrahandshyresgäst har endast ingått avtal med dig som förstahandshyresgäst och kan inte rikta några anspråk på PiteBo. Din andrahandshyresgäst får heller inte någon rätt till kontrakt efter viss tid eller liknande.

 

Vilka papper ska sändas till oss?

•  Intyg från arbetsgivare eller skola.

•  Ansökan om uthyrning i andra hand. Hämta här.

•  Fullmakt om uthyrningen avser utlandsvistelse.

 

Intyg från arbetsgivare/skola ska styrka skälen till varför du under viss tid inte kan vara bosatt i din lägenhet, t.ex tillfällig anställning på annan ort. Vill du hyra ut lägenheten p.g.a. provsammanboende räcker det att du anger detta på ansökan.

Fullmaktsinnehavaren ska vara en person som vi kan kontakta om något skulle hända i lägenheten under uthyrningsperioden. Fullmaktsinnehavaren kan inte vara den som ska hyra lägenheten.

 

Hyresavtal

Teckna alltid avtal med din andrahandshyresgäst så ni är överens om villkoren för uthyrningen

 

Normal handläggningstid är ca 3 veckor och beslutet meddelas via e-post eller telefon.

Om du studerar vid LTU (Musikhögskolan) i Piteå gäller även följande:

För att få tillåtelse att hyra ut studentlägenhet i 2:a hand krävs att både kontraktsinnehavaren och 2:a hands hyresgästen är inskrivna vid LTU med studieort Piteå enligt de regler som gäller för alla studenter som hyr studentlägenheter hos oss.
Man får alltså inte hyra ut sin studentlägenhet om man gör avbrott i sina studier. Om andrahandsuthyrning sker utan samtycke eller tillstånd från hyresvärden förverkas hyresrätten enligt 42 § stycket 3 i hyreslagen.

 

Vilka papper ska sändas till oss?

•  Intyg från arbetsgivare eller skola.

•  Ansökan om uthyrning i andra hand. Hämta här.

•  Fullmakt om uthyrningen avser utlandsvistelse.

 

Skillnaden mellan andrahandsuthyrning
och att ha någon som inneboende

Om du som förstahandshyresgäst inte använder lägenheten som din huvudsakliga bostad och samtidigt låter en annan person bo där räknas detta som andrahandsuthyrning även om du inte tar betalt av den som bor där. Om du som förstahandshyresgäst själv bor i lägenheten och samtidigt låter en annan person bo där räknas den andra personen som inneboende.

 

PiteBo gör regelbundna kontroller av olovlig andrahandsuthyrning. Varje år tar vi tillbaka ett antal lägenheter där det har förekommit oriktiga hyresförhållanden. På detta vis frigör vi lägenheter till de som står i vår bostadskö.

 

I samband med att hyreslagen ändrades 2019 skärptes straffen för den som hyr ut sin lägenhet utan tillstånd eller som ägnar sig åt kontraktshandel.

Autogiro

Har du upptäckt fördelen med autogiro?

Vi skickar ett meddelande till din bank på hur mycket du skall betala i hyra. Banken drar beloppet från ditt konto på förfallodagen och redovisar till oss. Har du pengar på ditt konto sköts överföringen automatiskt.

Anmälan

Du anmäler dig för autogiro genom att fylla i ett medgivandeformulär, skicka in det till oss så fixar vi resten.

Längst ned på avin står det då ”Beloppet dras via autogiro” och avin hittar du på Mina sidor.

Avhysning

Vi kan i vissa fall tvingas säga upp hyresgäster från våra lägenheter

Det sker när hyresgästen uppenbart och upprepade gånger bryter mot våra ordningsregler eller missbrukar sitt hyresavtal. När vi säger upp en hyresgäst är vi också skyldiga att meddela detta till socialtjänsten. Att inte betala hyran är ett exempel på grund för avhysning.

 

 

Bad

Bada och duscha

Bada och duscha främst på tider då dina grannar är vakna och inte störs av brus i vattenledningarna. Var också uppmärksam så att inte vattenskador uppstår.

Badrumsskåp

Badrumsskåpet tillhör lägenhetens standardutrustning och ska lämnas kvar i lägenheten.

 

Balkong/Uteplats

Din balkong

Det är viktigt att du håller din balkong ren och snygg. Se till att ingenting riskerar att falla ner från balkongen och skada någon person eller någons ägodelar. Därför ska  blomlådor och paraboler alltid placeras innanför balkongräcket.

 

Mata inte fåglar eller andra djur från balkongen då det kan skapa problem med skadedjur, exempelvis råttor.

 

När du städar balkongen måste du se till så att den nedanför dig inte vållas obehag av till exempel rinnande vatten eller yrande damm.

Skakar mattor gör du på gården, inte på balkongen.

 

Om du vill grilla ute finns det ofta speciella platser att grilla på, en bit från husen, där det är tillåtet att grilla.

 

Din uteplats

Om din lägenhet har uteplats ingår även den i ditt skötselansvar som hyresgäst. Du ska se till att hålla allmänt god ordning.

 

Som hyresgäst har du inte rätt att utföra byggnadsarbeten på byggnad eller tomt utan hyresvärdens skriftliga medgivande. Det innebär alltså att det inte är tillåtet att inhägna, vare sig uteplatsen eller delar av mark runt omkring den. Oavsett ändamål.

 

Mata inte fåglar eller andra djur från din uteplats. Det kan skapa problem med skadedjur, exempelvis råttor.

 

Har du frågor om skötseln av din uteplats så kan du kontakta din bovärd för att få information.

Barnvagn

Ställ barnvagnen i barnvagnsrummet om ett sådant finns

Om inte så hör den hemma i lägenheten eller i källarförrådet.

Ställer du den i trapphuset är den en brandfara i händelse av brand samt hindrar grannar och utryckningspersonal från att komma fram.

Brand

Om brand uppstår i ditt hus finns det några viktiga saker att tänka på

 

• Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, invänta  räddningspersonal.

• Ring 112.

• Gå ut på balkong eller till ett fönster och ropa på hjälp.

• Öppna inte lägenhetsdörren.

• Använd inte hissen.

Läs broschyren Skydda dig mot brand

Brandvarnare

En brandvarnare är en billig livförsäkring

–Därför har PiteBo installerat brandvarnare i alla våra lägenheter.

Kontrollera med jämna mellanrum att din brandvarnare fungerar och att batteriet inte tagit slut.

Om den inte fungerar gör du en felanmälan till din bovärd. Brandvarnaren lämnar du kvar när du flyttar.

Bredband/Internet

I våra lägenheter finns bredbandsuttag installerat som fungerar för internet, tv och telefoni

Genom stadsnätet kan du välja Internet från olika leverantörer. Du kan via PiteEnergis hemsida få reda på vilka leverantörer som finns och vilka erbjudanden de har. Internetavtal kan du teckna redan innan du flyttar in, ange adress och lägenhetsnummer.

 

Studentlägenheterna på Ankarskatavägen är samtliga anslutna till Bredband2

Byta lägenhet, direktbyte

Om du och någon annan vill byta lägenhet med varandra

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har.  Däremot krävs beaktansvärda skäl.

 

Läs mer om Direktbyte här

 

Cyklar

Ställ din cykel i cykelstället eller i cykelrummet

Om du ställer cykeln i trapphuset hindrar den dina grannar och utryckningspersonal från att komma fram vid brand.

Diskmaskin

Innan eventuell installation av ny diskmaskin måste du kontakta din bovärd för att av hen få veta vad som gäller.

Duschdraperi

Duschdraperi och stång är inte standard i lägenheten

Sätt upp ett eget duschdraperi så att inte duschvattnet orsakar skador i resten av badrummet. Välj en duschstång som inte behöver skruvas fast i väggen, då är den lätt att ta med när du flyttar.

Dörrar

Du kan plocka bort innerdörrarna i din lägenhet om du vill

–men sätt tillbaka dem igen innan du flyttar.

Förvara dörrarna i ditt lägenhetsförråd så att de inte försvinner, skadas eller förstörs.

E-faktura

Vad är elektronisk faktura (e-faktura) och hur gör jag?

Du kan kontakta oss på PiteBo (0911- 22 66 26 Kl 10-15) om du vill ha hjälp med att få elektronisk faktura. Det går också bra att göra det i din egen internetbank. Du kan logga in på din internetbank och söka fram bolaget PiteBo AB. När du via din bank ansökt om e-faktura från oss så skickar vi en digital faktura till din internetbank, allt är redan ifyllt och det enda du behöver göra är att godkänna den för betalning. Fakturan kan du se digitalt och den kommer att se ut precis som en vanlig hyresavi på papper och innehåller samma information. Enkelt och framförallt miljövänligt.

Vad menas med kontraktsinnehavare?

Kontraktsinnehavare är den som skrivit på avtalet. Är ni två som skrivit på så är det personen som står högst upp på avin som är ”huvudkund”.

Kan jag betala någon annans hyra via e-faktura?

Ja. Fyll då i kontraktsinnehavarens namn och personnummer när du anmäler dig för e-faktura.

Hur vet jag att jag har fått en e-faktura till min internetbank?

Du måste regelbundet kontrollera hos din internetbank om du har några e-fakturor som kommit in för betalning. Vissa banker erbjuder sms-avisering och mejl-avisering. Kontakta din bank för att fråga om möjligheten finns.

Får jag min hyresavi på papper?

Nej, när du är anmäld till e-faktura får du inte längre någon hyresavi på papper.

När betalas en e-faktura?

När du har godkänt en e-faktura i din internetbank så betalas den på förfallodagen eller den dag som du själv väljer. De flesta banker erbjuder automatisk betalning av e-faktura. Kontakta din bank för att fråga om möjligheten finns.

När får jag e-fakturan?

E-fakturan får du någon dag tidigare än du skulle ha fått din hyresavi på papper.

Vad händer om jag byter bank?

Byter du bank måste du själv avanmäla dig hos din gamla bank och anmäla dig hos din nya bank.

Hur länge sparas min e-faktura?

Vanligtvis sparas e-fakturan 18 månader i din internetbank. Du kan även arkivera din e-faktura och därmed spara den längre. Kontakta din bank för att få mer information om hur du gör.

Kan jag avanmäla mig från e-faktura?

Ja. Leta upp avanmälan för elektronisk faktura i din internetbank och följ instruktionerna.

Felanmälan

Uppstår fel i din lägenhet, trapphuset, tvättstugan eller andra gemensamma utrymmen loggar du in på Mina sidor och gör en felanmälan, då får bovärden direkt ett meddelande i sin telefon.  Det är bovärden som ansvarar för skötsel av gemensamma utrymmen och mindre reparationer i lägenheten.

 

Vid akuta fel som uppstår efter bovärden har slutat för dagen ringer du till Securitas på telefon 0911-22 66 90.

Fester

Tänker du ha fest har du många grannar att ta hänsyn till

Det ska vara lugnt i huset mellan kl 22-07 och du ska visa särskild hänsyn till dina grannar under dessa tider.
Men om du ska ha fest, förbered dina grannar på det. Exempelvis genom att lägga lappar i deras brevlådor.
Tänk på att både musik och röster hörs genom huset och kan störa fler än du tror.

Blir du själv störd

Blir du själv störd när någon annan har fest så prata med dem. Hjälper inte det kontaktar du din bovärd.

Om det är efter kontorstid ringer du trygghetsjouren Securitas, på telefonnummer 0911-22 66 90.

Störningsjouren är öppen vardagar 16 – 07, lördag, söndag och övriga helgdagar dygnet runt.

Under kontorstid ringer du direkt till PiteBo på telefonnummer 0911-22 66 00

Ersättning för trygghetsjourens utryckning

I ett flerfamiljshus bor man nära grannarna, alla måste därför visa hänsyn och inte störa omgivningen.

Tänk på att det ska vara lugnt i huset mellan klockan 22-07 och att särskild hänsyn ska visas mot grannar under dessa tider.

I de fall en störning konstateras i din lägenhet kräver vi dig som står på hyreskontraktet på ersättning för störningsjourens utryckning.

Störningsavgiften är 1000:- för varje konstaterad störning. Kom ihåg att det gäller oavsett om det är du som lägenhetsinnehavare eller kompisar/besökande i din lägenhet som orsakat störningen.

 

Faktura skickas ut separat tillsammans med skriftlig rättelseanmodan/varning. Tänk på att störningar kan försvåra för dig om du söker ny lägenhet, då det räknas som negativ bostadsreferens.

 

 

Flytta inom PiteBo

Flytta inom PiteBo

Om du vill byta boende inom PiteBo söker du lägenhet som vanligt under lediga lägenheter.

Blir du tilldelad en lägenhet görs först en förhandsbesiktning av din nuvarande lägenhet och vid onormalt slitage debiteras du för eventuella kostnader innan bytet kan godkännas.

 

Vid godkänt byte av lägenhet inom PiteBo gäller inte tre månaders uppsägningstid. Bytet sker när den nya lägenheten är tillgänglig och du slipper därmed betala dubbla hyror.

 

Byter du till en billigare lägenhet betalar du hyran för din din nuvarande lägenhet under tre månader.

Fläkt

I lägenheter där det finns fläkt gäller följande

Fläkten ovanför spisen är en viktig del i din lägenhets ventilationssystem. Den hjälper bland annat till att suga ut fukt och lukt. Rengör filtret i fläktkåpan vid behov, dock minst en gång i månaden. Diska filtret i vanligt diskmedel eller diskmaskin om filtret tål det. Se även till att ventilerna i övriga lägenheten är rengjorda. Gör en felanmälan till bovärd om fläkten inte fungerar.

Förråd

Alla lägenheter har ett tillhörande förråd

Använd det förråd som hör till din lägenhet, hittar du ej ditt förråd kontakta då din bovärd. Se till att du har ett godkänt lås på förrådsdörren. Titta gärna till ditt förråd med jämna mellanrum för att upptäcka eventuell skadegörelse.

 

Gångar och trappor i källar- och vindsutrymmen är viktiga utrymningsvägar och får inte användas för uppställning av möbler, vagnar, cyklar och liknande.

 

För allas säkerhet får du inte förvara brandfarliga ämnen i förrådet.

 

Tips! Ställ inte saker direkt på golvet. Gärna på en hylla 5-10 cm upp från golvet. Detta för att vattenskador oftast börjar i källare och då undviker du att dina saker blir förstörda.

Fåglar

Mata inte fåglar eller andra djur från din balkong eller uteplats

Fåglarnas spillning skräpar ner och skapar problem med skadedjur exempelvis råttor.

Häng istället upp en talgboll eller liknande i ett träd en bra bit från huset.

 

Förtur

PiteBo ger ingen förtur till någon bostadssökande

Vi anser att alla bostadssökande har sin unika situation som gör att det är omöjligt att hantera eventuella förturer på ett rättvist sätt. Det är kötiden/köpoängen som gäller. Läs mer om köpoäng vid frågan om köregler.

Grillning

Vi tillåter ej grillning på balkongen eller uteplatsen

Detta gäller alla typer av grillar, el, kol och gasol. Grillar får endast användas på områdets allmänna ytor.

Var varsam så att röken inte irriterar omgivningen eller att grillen orsakar brand.

 

Engångsgrillar bör inte användas. Men om, så ska dessa återvinnas som metall på återvinningsstation.
Absolut INTE kastas i soporna där de kan orsaka brand.

 

 

Grovavfall

PiteBo har ingen insamling av grovavfall eller farligt avfall

Dessa lämnas i stället till Bredviksbergets  ÅVC. Var de finns och deras öppettider hittar du  på pireva.se eller så ringer du 0911-931 00.

Grovtvätt

PiteBo har ett fåtal områden som är utrustade med grovtvättstugor

Vill du veta ifall ditt bostadsområde har grovtvättstuga kontaktar du din bovärd.

Gården

Gården och gräsmattorna är till för lek, spel och gemensamma aktiviteter

Men inte för parkering av fordon. För att vi ska kunna klippa gräset utan hinder får du inte lämna leksaker, möbler och liknande framme. På gården är det inte tillåtet att ställa upp pool, studsmatta eller liknande.

Gårdsgrupper

I vissa av PiteBos bostadsområden finns gårdsgrupper

Det är ett sätt att stärka det utvecklingsavtal som finns mellan PiteBo och Hyresgästföreningen som bygger på förbättring och dialog. Du kan läsa mer om gårdsgrupper här.

Hatthyllan

Hatthyllan ingår i lägenhetens standardutrustning

Om du sätter upp en egen hatthylla, spara den ordinarie och montera tillbaka den när du flyttar.

Hemförsäkring

Du ska ha en gällande hemförsäkring

Enligt vår uthyrningspolicy ska du från och med avtalsdatumet ha en gällande hemförsäkring

Om olyckan skulle vara framme eller om du tråkigt nog skulle drabbas av inbrott är det bra med en gällande hemförsäkring.

 

Visste du, att du inte får någon ersättning överhuvudtaget, för ägodelar som skadats vid brand eller översvämning, även om du själv inte orsakat skadan, om du inte har en gällande hemförsäkring.

 

Om du vill lära dig mer om hur du själv kan förebygga brand i hemmet har Myndigheten för samhälsskydd och beredskap en hemsida där det finns goda råd, broschyrer, checklistor och filmer om eldsläckning.

Hissar

Hiss finns i de flesta hus som har mer än två våningar

För många är hissen den enda möjligheten att komma till/från sin lägenhet. Därför får den aldrig blockeras eller ställas på glänt. Vi genomför systematiskt hissbyten i våra äldre fastigheter.

Husdjur

Det är tillåtet att ha husdjur (hundar, katter, fiskar och fåglar) i PiteBo´s lägenheter om de inte stör grannarna

Du har inte rätt att hålla giftormar eller kräldjur som kan framkalla fara för andra inom fastigheten.

Tillstånd krävs även om du vill ha många husdjur.

 

Husdjur får inte springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller i planteringar och

de ska hållas borta från barnens lekplatser.

Plocka upp efter hunden när den rastats.

 

Dina djur får inte orsaka störande ljud eller lukt inomhus.

Kattsand och smådjursströ kastas i de brännbara hushållssoporna.

 

Du har alltid ansvar för din katt och vad den gör – oavsett om den är innekatt eller utekatt.

Tänk på att en utekatt kan ställa till bekymmer för andra boende genom att den exempelvis förorenar i sandlådan, revirmarkerar på bilar och byggnader eller repar lacken på bilar.

Märk din katt med halsband eller öron- märkning. Då vet alla att det är en tamkatt som sköts och matas. Utan märkning riskerar du att katten tas för vildkatt och blir infångad.

 

Tänk på att störningar som lukt och oljud eller rädsla för vissa djur kan vara ett tillräckligt starkt skäl för att neka dig att ha kvar djuren i bostaden.

Hyra parkeringsplats

Om det finns ledig parkeringsplats där du bor

– Kan du komplettera ditt boende med att hyra en

Hos oss kan du också hyra

• Parkeringsplats för bil, motorcykel och husvagn med eller utan el

• Skärmtak för bil

• Garageplats för bil, moped/motorcykel och handikappfordon

 

Du får bara parkera personbilar i körbart skick! Annars blir det svårt att underhålla parkeringen.

Vi sköter snöröjningen av de gemensamma ytorna på parkeringen men du håller själv din bilplats halkfri, städad och fri från snö. Finns det utrymme så tar vi bort all snö vi kommer åt.

Begränsningar

• För att göra en intresseanmälan på en parkeringsplats måste du ha ett giltigt hyresavtal med oss    på det område där du vill göra intresseanmälan.

 

• I en del områden är efterfrågan större än tillgången. Detta innebär att det kan finnas begränsningar för hur många parkeringsplatser man kan hyra.

 

• På vissa adresser i Centrala stan finns det för få parkeringsplatser. För boende på dessa adresser finns det en möjligheten att få hyra en parkeringsplats på någon av de större parkeringarna i Centrum.

Uppsägningstid för parkeringsplats

Säger du upp endast din parkeringsplats måste du göra det senast den 31 augusti eftersom avtalet för parkeringsplatser löper till den 30 september varje år, med ett års förlängning.

När vi får in en uppsagd parkeringsplats så presenteras den på vår hemsida där man snabbt och enkelt själv kan söka och göra intresseanmälan till de parkeringsplatser som passar en.

 

Läs vidare här om hur man gör intresseanmälningar på parkeringsplatser.

Hyra

Hyran ska enligt hyreslagen betalas i förskott

Senast den sista vardagen i varje månad ska din hyra vara betald. Observera att man är skyldig att betala sin hyra, oberoende av om man fått någon hyresavi eller inte. Skulle du av någon anledning inte ha fått någon faktura eller tappat bort den när det är dags att betala hyran, så hittar du din hyresavi under ”Mina sidor”.

Miljövänliga och enkla sätt att betala din hyra

E-faktura (elektronisk faktura)

Nu är det möjligt att få en digital faktura från oss. Kontakta oss på PiteBo så hjälper vi dig. Eller logga in på din internetbank och sök fram bolaget PiteBo AB. Läs mer om e-faktura under nästa rubrik.

Autogiro

Innebär att hyran dras per automatik från ditt konto den sista varje månad. Så länge du har pengar på kontot betalas din hyra alltid i tid. Den digitala avin ser du på din personliga sida ”mina sidor – mina betalningar” på pitebo.se

Hyresavi på e-post

Vill du ha din avi på e-post så tar du bara kontakt med oss på telefon eller e-post. Se adress nedan.

Manuellt

Vill du betala din hyra manuellt så hittar du din digitala hyresavi med alla uppgifter inklusive OCR-nummer på din personliga sida ”mina sidor – mina betalningar”.

Mina sidor

Här loggar du in med användarnamn och lösenord. Har du glömt dina uppgifter eller behöver hjälp med autogiroblankett kan du vända dig till oss.

Hyresavi på papper ändå…

Det kommer även fortsättningsvis finnas en möjlighet att få hyresavin på papper med posten som vanligt, men detta är ingen lösning vi rekommenderar. Avgift ommer att införas så småningom.

 

Sara Ask · 0911-22 66 26 · förnamn.efternamn@pitebo.se

Inkassokrav

Inkassokrav

Har du fått ett brev från Visma Financial Solutions? Det kan bero på att du inte har betalat din hyra eller din faktura från PiteBo.

Ingen påminnelse

Vi skickar ingen påminnelse om du missar att betala din hyresavi eller en faktura från oss. Det innebär att om du betalar efter förfallodagen blir din skuld direkt ett inkassoärende. Inkassokrav kommer då från inkassobolaget Visma Financial Solutions.

Belopp plus inkassoavgift, ränta och aviavgift

Inkassobeloppet är på samma belopp som hyresavin/fakturan plus en lagstadgad inkassoavgift på fn 180 kronor + ränta och aviavgift. När du betalar skulden ska du använda uppgifterna i brevet från inkassobolaget för att betalningen ska komma rätt.

Vidare till Krononfogden

Om du inte betalar din hyra eller faktura enligt inkassokravet, skickar Visma Financial Solutions skulden vidare till Kronofogden. När en skuld skickas vidare till Kronofogden tillkommer olika avgifter, vilket betyder att skulden ökar ytterligare.

Frågor om inkasso eller betalningsföreläggande

Har du frågor om inkassokravet vänder du dig till Visma Financial Solutions. Information och kontaktuppgifter hittar du här: Visma inkassokrav

 

Inglasning

Om inglasning av balkonger hos PiteBo

Efter utvärdering har beslut tagits att PiteBo inte ska utföra inglasningar på hyresgästers önskemål.

Motiveringar

• PiteBo ska inte utföra inglasningar på hyresgästers begäran då kostnaderna inte uppvägs av bedömd möjlig hyreshöjning. Se nästa punkt. 

• Hyresgästföreningens förslag till hyreshöjningar för inglasning, (med payofftid på mer än 20 år) är i princip hälften av vad som är PiteBos bedömda skäliga nivå. 

Undantagsfall

• I det fall en hyresgäst själv på helt egen begäran vill bekosta inglasning, inklusive bygglovsansökan, kan det tas i beaktan av PiteBo. Vid ett eventuellt bifall krävs då att det upprättas någon form av tillägg till hyresavtalet som reglerar ansvar för inglasningen under och efter kontraktstiden.

IPTV

Om IPTV

Alla våra 4000 lägenheter har IPTV. Vår samarbetspartner PiteEnergi har skött installationen tillsammans med deras entreprenör Comdate AB.

Kostnadsfritt basutbud

Samtliga lägenheter är utrustade med en CPE/tjänstefördelare samt en digital TV-box från Telia och ett kostnadsfritt TV-basutbud (SVT1, SVT2, TV 4, Barnkanalen/SVT24 och Kunskapskanalen) via vår kommande IPTV-leverantör Telia.  Observera: du behöver inte teckna några andra TV-abonnemang i nuläget och din TV kommer att fungera tills den nya lösningen är på plats. Viktigt att veta: IPTV fungerar även om du inte har ett internetabonnemang.

Lathund för korrekt inkoppling

 • Datauttaget i ditt sovrum eller hall med 2 st ingångar måste vara kopplat med en kabel mellan hålen i uttaget.
 • Koppla som på bilden och anslut HDMI kabeln i din TV.
 • Mata in koden som du har i ditt medföljande kuvert då det visas på TV skärmen.
 • Har du tappat din kod kan du vända dig till din bovärd för att få den på nytt.
 • Denna Telia box tillhör AB PiteBo och ger dig grundutbudet av TV kanaler som ingår i din hyra.
 • Du kan fritt välja TV leverantör inom Pite Energis stadsnät om du vill ha en annan leverantör än Telia, kontakta Pite Energi för frågor om valbara leverantörer 0911–64 800. Eller surfa till PiteEnergis programportal
 • Telia kundtjänst för hyresgäster, 0771–50 08 00.

Här hittar du en anslutningsguide från PiteEnergi

Hjälp med inkoppling av box

Vill ni ha hjälp med inkoppling av boxen kan ni vända er till exempelvis Elon Ljud och Bild 0911–53 00 00, AE-Service 070–659 60 24,
JS Service 070–338 84 28 och själv bekosta installationen. Du kan använda rutavdrag till detta.

Kvarterslokal

Vill du hyra en kvarterslokal?

I de flesta bostadsområden finns en kvarterslokal som hyresgästerna kan använda för gemensamma aktiviteter, kontakta hyresgästföreningen eller gårdsgruppen för bokning.

Läs mer här!

Motorvärmare

Motorvärmarstyrning

Som ett led i Vårt miljötänkande och strävan efter en rättvisare fördelning av kostnader, så har vi infört  en motorvärmarstyrning som vi monterat på parkeringsplatser och i kallgarage.

Detta innebär att du själv styr motorvärmaren genom att ställa in avresetid, via telefon- tonval eller app-, internet eller på plats vid motorvärmarstolpen i displayen på motorvärmaruttaget.

Vi kommer även att debitera varje motorvärmaruttag den faktiska elförbrukningen via en separat avgift på hyresavin där mätperiod, förbrukning och elpris framgår.
I och med att hyran debiteras i förskott och el-förbrukningen i efterskott kommer det att släpa efter 2 månader (dvs förbrukningen under januari debiteras på mars-hyran)

 

Läs vidare en kortfattad beskrivning av systemet, metoder för att programmera in avresetiden.

 

Eller ladda ner vår handbok för motorvärmarstyrning här.

Parabolantenn

Sätt parabolen på balkongens insida.

Parabolen får inte hänga utanför balkongräcket eller sättas fast i fasaden. Läs anvisningar här.

Parkering

PiteBo äger marken inom våra bostadsområden

Det är vi som ser till att parkeringsbestämmelserna följs och bevakningen sköts av Securitas

Om fordon är felparkerade tar Securitas ut en kontrollavgift. Parkera därför alltid inom markerade bilplatser, följ anvisningar på skyltar inom området och tala om för dina gäster var de kan parkera.

Gästparkering

Alla våra gästparkeringar är belagda med parkeringsavgift. Taxan är 5:-/tim. Max 60:-/dygn. Parkeringsbevakningen kommer att skötas av Securitas.

Betalning via app

Betalning sköter du enkelt via en app i mobilen. Appen hjälper dig att starta, förlänga och avsluta din parkering efter dina egna önskemål. Det går bra att använda sig av apparna EasyPark eller Parkster. Apparna är gratis och finns att ladda hem i både AppStore och PlayButiken. Det kommer även ges möjlighet till parkering via SMS eller Talsvar. Instruktioner för det finns på parkeringsskyltarna som sätts upp.

Motiv till avgiften

Avgiften kommer att skapa cirkulation och därmed öka möjligheten för våra hyresgästers gäster att parkera på platser avsedda för ändamålet. Många gästparkeringar används i dag i annat syfte.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade står alltid gratis på parkeringsplats som reserverats för rörelsehindrade och/eller besöksparkeringar, tillståndet ska dock synas tydligt i framrutan.

Tillfälliga parkeringstillstånd

Tillfälliga parkeringstillstånd, tidigare utfärdade av Bovärden, kommer att försvinna helt.

Persienner

Persienner är inte standard i våra lägenheter

Om du väljer att sätta in egna persienner ska det göras på rätt sätt. Finns det redan persienner när du flyttar in är det du själv som ansvarar för att de underhålls, PiteBo varken underhåller eller reparerar persienner.

Rökning

Rökning är inte tillåten i gemensamma utrymmen

Exempelvis  i entréer, trapphus, hissar, tvättstugor och torkrum.

Många är allergiska och kan bli svårt sjuka av cigarettrök. Rök inte heller precis utanför entrén. Att fimparna läggs i en medhavd askkopp eller burk är en självklarhet.

Att tänka på för allas trevnad

Under sommaren vistas vi mer än vanligt på våra balkonger och uteplatser. Vi behöver också ha fönster och balkongdörrar öppna för att kunna reglera inomhusklimatet, det gör att cigarettrök lätt tränger in hos grannar och blir en källa till störning.

Alla ska kunna sitta ute och njuta av sommaren eller sova med öppet fönster utan att besväras av rök från cigaretter. Därför är det extra viktigt att du visar hänsyn till dina grannar och medmänniskor genom att inte röka på balkong eller uteplats.

 

Sandlådor

De sandlådor som finns i bostadsområdet är till för barnen

Om du har husdjur måste du se till att de inte förorenar sanden.

Sjutillhållarlås

Har du ett  sjutillhållarlås lämnar du det öppet när du har gjort en felanmälan ifall du har godkänt att vi får gå in med huvudnyckel.

Skadedjur och ohyra

Om du fått in skadedjur eller ohyra i din bostad

Många gånger beror det på det faktum att vi reser mycket mer än vi tidigare gjort. Många skadedjur som t ex vägglöss kan ta sig in i din resväska och på så sätt följa med hem till din bostad.

 

Om du misstänker att du har fått in ohyra i din bostad ska du så fort som du kan ringa din bovärd och  felanmäla det till PiteBo. Det är viktigt att du gör det direkt eftersom många skadedjur sprider sig fort och mellan olika utrymmen.

Sopsortering

Sopsortering

Är en central del i allas vårt boende. En sophantering som fungerar bidrar på ett positivt sätt till hela boendeupplevelsen.

Det avtal om sophämtning som PiteBo har med renhållningen i Piteå (Pireva) gäller bara om vi sorterar vårt avfall. Sorterat avfall har en betydligt lägre renhållningstaxa än osorterat. Det är alltså viktigt med sopsortering för att hålla nere hyreskostnaden men framför allt för miljöns skull.

De sopor som inte får lämnas i soprummen ska lämnas till återvinningsstationer som finns i kommunen.

Idag kan vi källsortera och återvinna nästan alla sopor. Genom att sortera hushållsavfallet rätt och lämna det på rätt ställe gör vi alla en insats för miljön.

Det blir ofta frågetecken om var man ska lämna saker. Titta i sorteringsguiden på Pirevas hemsida så får du hjälp.

Studsmatta och pool

Det är inte tillåtet att montera upp studsmattor eller pooler i bostadsområdet eller på gemensamma grönytor då de kan utgöra en fara för våra hyresgäster.

Störningar

I ett flerfamiljshus bor man nära grannarna

– Alla måste därför visa hänsyn och inte störa omgivningen. Tänk på att det ska vara lugnt i huset mellan kl 22-07 och att visa särskild hänsyn till grannar under dessa tider. Här kommer några tips för att inte störa grannarna och råd om hur du ska göra om du själv blir störd.

 

Hög musik, högt tal och liknande

Hyresgäster som stör grannarna vet ibland inte själva att de stör. Därför kan de uppskatta att någon säger till vänligt, innan problemet blir alltför stort. Lyckas du genom ditt samtal få grannen att sluta störa, behöver du för stunden inte göra så mycket mer. Återkommer problemet vill vi att du kontaktar PiteBo. Sker störningarna efter kontorstid kan du ringa till vår trygghetsjour, telefon 0911-22 66 90. Vill du inte kontakta din granne, vänder du dig snarast till PiteBo. Vi tar då kontakt och talar med den störande – utan att uppge namn.

 

Lägenhetsbråk

Blir du störd av allvarliga lägenhetsbråk med slagsmål och misshandel, bör du ringa polis eller vaktbolag. I denna situation är det mycket viktigt att du ringer. Det kan nämligen innebära att du hjälper någon som håller på att bli misshandlad.

 

Störande besökare till lägenheten

Ibland kan det hända att besökare till en hyresgäst är högljudda. Det kan du kanske acceptera en gång, men är det ett ständigt spring till och från en viss lägenhet, ber vi dig att kontakta oss så att vi kan tala med den störande hyresgästen.

Det är extra viktigt att du kontaktar oss om besökarna är påverkade eller om man använder trappan som tillhåll. Vi accepterar inte detta och kommer att kontakta den störande omgående så att störningarna upphör!

 

Ska du ha fest?

Om du vill ha fest har du många grannar att ta hänsyn till. Förbered dem gärna på att du planerar en fest – genom att prata med dem eller  lägga till exempel en lapp i brevlådorna. Och tänk på att både musik och röster hörs genom huset och kan störa fler än du tror. Det är du som hyresgäst som är ansvarig även för dina besökare!

 

Tala själv med den som du har stört

Om du vet att du råkat störa någon finns det ett enkelt sätt att ställa saker och ting tillrätta – be om ursäkt. Genom att kontakta den granne som blivit störd och lova att inte göra om det, skapar du en bra relation er grannar emellan.

 

Tala med dina egna ungdomar

Har du ungdomar som stör när du själv är borta? Förklara för dem att alla har rätt till ett boende utan störningar.

 

Ersättning för trygghetsjourens utryckning

I ett flerfamiljshus bor man nära grannarna, alla måste därför visa hänsyn och inte störa omgivningen.

Tänk på att det ska vara lugnt i huset mellan klockan 22-07 och att särskild hänsyn ska visas mot grannar under dessa tider.

I de fall en störning konstateras i din lägenhet kräver vi dig som står på hyreskontraktet på ersättning för störningsjourens utryckning.

Störningsavgiften är 1000:- för varje konstaterad störning. Kom ihåg att det gäller oavsett om det är du som lägenhetsinnehavare eller kompisar/besökande i din lägenhet som orsakat störningen.

 

Faktura skickas ut separat tillsammans med skriftlig rättelseanmodan/varning. Tänk på att störningar kan försvåra för dig om du söker ny lägenhet, då det räknas som negativ bostadsreferens.

Trygghetsjour

Ersättning för trygghetsjourens utryckning

I ett flerfamiljshus bor man nära grannarna, alla måste därför visa hänsyn och inte störa omgivningen.

Tänk på att det ska vara lugnt i huset mellan klockan 22-07 och att särskild hänsyn ska visas mot grannar under dessa tider.

I de fall en störning konstateras i din lägenhet kräver vi dig som står på hyreskontraktet på ersättning för störningsjourens utryckning.

Störningsavgiften är 1000:- för varje konstaterad störning. Kom ihåg att det gäller oavsett om det är du som lägenhetsinnehavare eller kompisar/besökande i din lägenhet som orsakat störningen.

 

Faktura skickas ut separat tillsammans med skriftlig rättelseanmodan/varning. Tänk på att störningar kan försvåra för dig om du söker ny lägenhet, då det räknas som negativ bostadsreferens.

Säkringar

Ingen el i uttaget?

Innan du felanmäler, kolla först säkringarna

Det är hyresgästens eget ansvar att byta dem, och om det visar sig att en utlöst säkring är felet när vi åker ut till dig, så kan kostnaden för arbetet komma att debiteras.

 

Har du ett vanligt gammaldags proppskåp, kollar du bara om någon propp gått (enligt förteckningen i elskåpet) och i så fall byter du till en med samma styrka. Har du en nyare elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare, är det istället en knapp du ska trycka på, se närmare instruktion i anslutning till elcentralen.

 

En vanlig anledning till att jordfelsbrytaren löser ut, är att de strömförande delarna av vattenkokaren, kaffebryggaren eller strykjärnet kommit i kontakt med vatten. Säkringen kan även lösa ut om man belastar eluttagen med för många maskiner som är igång samtidigt. Lägg gärna på minnet vad som orsakade att säkringen gick för att förebygga att det händer igen.

Tittöga

Tittöga i ytterdörren är inte standard i våra lägenheter

Däremot kan du själv bekosta ett tittöga. Kom ihåg att eventuell montering ska vara fackmannamässigt utförd och bekostas av dig som hyresgäst.

Tvättmaskin

Rådgör med din bovärd om det är möjligt att själv installera en tvättmaskin i din lägenhet. Kom ihåg att eventuell installation ska vara fackmannamässigt utförd och bekostas av dig som hyresgäst. Om du flyttar och den nya hyresgästen inte vill ha din tvättmaskin är du skyldig att återställa badrummet som det var innan.

Tvättstuga

Gemensamma tvättstugor finns i de flesta områden

Tvättstugan är kanske det viktigaste gemensamma utrymmet i hela huset eller området.

I varje tvättstuga finns anslag om vilka regler som gäller för bokning och användning av tvättstugan.

Var rädd om maskinerna när du tvättar. Läs och följ anvisningarna för maskinerna.

Självklart städar du och lämnar tvättstugan i ett fint och rent skick precis som du själv vill finna den då du ska tvätta.

Underhåll

Alla våra hus och lägenheter underhålls

– för att de ska fortsätta att vara trivsamma och inte förstöras

 

Du som bor hos oss kan till viss del påverka i vilken takt underhållet ska utföras, du kan styra själv om du vill ha tapetserat, byta golv eller byta vita varor i lägenheten. Vi kallar det för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU). Beställning av HLU kan endast göras mellan 1 januari- 30 september.  Konkret innebär det att det finns en plan för vad och när något ska renoveras eller bytas ut i varje lägenhet. Tapeter och golv väljer du hos oss, PiteBo Hamngatan 40.

 

Om du väljer att tidigarelägga underhållsåtgärderna så betalar du bara för den del som återstår innan den planerade åtgärden ändå skulle göras. Om det är dags att göra något i din lägenhet men du väljer att avstå, får du rabatt på din hyra.

I vissa fall är underhållet av sådan karaktär att det inte går att skjuta upp eller måste utföras av fackman,

t ex badrumsåtgärder och byte av spisfläkt.

 

Intervaller för berättigat underhåll
 • Målning och tapetsering, 12 år
 • Linoleummattor, 22 år
 • Luckor och lådor, 17 år
 • Parkettlackning, 12 år
 • Vitvaror, 25 år

Underhålla själv

Du kan själv tapetsera och måla

Förutsatt att du gör det på ett fackmannamässigt sätt

Om arbetet inte är utfört korrekt, eller om du har använt väldigt udda färger och material, kan du bli skyldig att vid avflyttning återställa lägenheten själv eller bli ersättningsskyldig för kostnaden för oss att anlita en fackman.

Vid tveksamheter kontakta din bovärd.

Utelåst

Om du låst dig ute

Under vardagarna mellan 08.00 och 11.00 kontaktar du din bovärd om du inte tar dig in i din lägenhet.

Efter bovärdens telefontid kontaktar du Securitas på telefon 0911-22 66 90.

 

Upplåsning sker mot uppvisande av legitimation till en kostnad av 800 kronor. Inbetalningskort erhålles på plats av Securitas.

Ventilation

Om din lägenhet har friskluftsventiler vid fönstren skall dessa vara öppna

Om du stänger dessa riskerar du att få golvdrag eller matos från grannen in i lägenheten.

Stäng inte in fukten i badrummet när du har duschat eller badat. Lämna gärna badrumsdörren på glänt och dra undan draperiet.

Värme

Vilken temperatur ska jag ha i min lägenhet?

PiteBos lägenheter ska hålla en temperatur på 20-21 grader i rummet. För mer tips på hur du kan förbättra din komfort i lägenheten och få information om hur det fungerar med värmen i din lägenhet.  Läs gärna vår  broschyr – Några enkla råd om din inomhustemperatur.

 

Våra bostäder värms med fjärrvärme från PiteEnergi. Här kan du se hur fjärrvärme fungerar.

Överlåtelse

Det är inte tillåtet att överlåta sin lägenhet till en annan person

Men det finns några undantag. Läs mer i vår uthyrningspolicy eller kontakta Kundcenter på telefon 0911-22 66 10 så berättar vi mer.

Hittar du inte svar på din fråga?


Skicka din fråga till oss så kontaktar vi dig.

  Välj ditt ärende *

  Ditt namn *

  Din epost *

  Ditt meddelande

  Kontakta oss