Hyreshöjning 2014
      Ledigt just nu!
   
PiteBo och Hyresgästföreningen har nått följande överenskommelse:
Lägenheter 
·         Lägenhetshyrorna höjs med 2,75 % på Annelund
·         Lägenhetshyrorna höjs med 1,91 % på övriga områden
 
Om man slår ut den totala hyreshöjningen på samtliga lägenheter blir snitthöjningen 1,95 %.
 
Höjningen på lägenheter gäller från och med 1 februari 2014.
På de hyresavier som delas ut i februari finns en retroaktiv debitering för hyreshöjningen i februari månad.
 
Anledningen till att Annelund får en högre höjning än övriga lägenheter är att hyresnivån inte ligger i nivå med bruksvärdet.

Parkeringar/Bilplatser
Följande hyreshöjningar kommer ske avseende parkeringar:
 
·         Samtliga hyror för parkeringsplatser höjs med 10 kr
·         Samtliga garageplatser i Piteå centrum höjs med ytterligare 20 kr, dvs totalt 30 kr
 
Höjningen på parkeringar gäller från och med 1 mars 2014. Det kommer således ingen retroaktiv höjning på parkeringsplatserna.

Från och med 2014 differentierar PiteBo hyrorna för parkeringar mellan våra bostadshyresgäster och de personer/företag som enbart hyr parkeringsplatser hos oss.
Vår målsättning är att de personer/företag som enbart hyr parkeringsplatser ska ha en hyra som motsvarar marknadspriset i Piteå och våra egna bostadshyresgäster ska ha en något lägre hyra för parkeringar.
Det betyder att parkeringsplatserna för de som enbart hyr parkeringar kommer att höjas mer under kommande år för att komma i nivå med marknadspriset i Piteå.
 

Hamnplan
Aronsgatan


 
Nygatan
Nygatan
 
Lägenheter

Lokaler

Bilplatser 

Logga in

Årets händelser
2013

Färdigställande av sex nya lägenheter på Furulund. Samtliga hyrdes ut omgående 1 april.

Fortsatt hög
ambition avseende satsning på underhåll i fastigheter och lägenheter, 40000 tkr.

Investeringar för 13000 tkr i renovering av 68 badrum med tillhörande stammar på Trädgårdsgatan. Det är det största enskilda projekt av detta slag i bolagets historia. Totalt uppgick investeringarna till 19000 tkr.

Planprogrammet för bolagets höga hus, Strömsundshuset godkändes i december 2013. Efter årsskiftet inleds arbetet med detaljplanen.

PiteBos hela fastighetsbestånd har inventerats på komponentnivå under året. Syftet med aktiviteten är dels att specificera det verkliga underhållsbehovet och dels att förbereda för nya redovisningsprinciper som ska gälla från och med 2014.

_____________________________________________________________________________________
 

PiteBo AB  | Adress: Hamngatan 40 941 32 Piteå | Tel: 0911-22 66 00 | Fax: 0911-22 66 15 | E-post: info@pitebo.se