Frågor angående regler hos PiteBo


Gör ni en kontroll av mig innan jag får hyra av er? Hur gör jag en intresseanmälan?

Här har vi samlat de viktigaste frågorna och svaren, samt vilka regler som gäller, för dig som ska söka en lägenhet hos oss

 

Andrahandsuthyrning

Du som är hyresgäst hos PiteBo kan, om du får vårt tillstånd, hyra ut i andra hand

Vi kan godkänna andrahandsuthyrning under ett år om anledningen t ex är att du ska studera eller prova ett nytt arbete på annan ort eller i ett annat land. Om du efter det fortfarande har behov att hyra ut i andra hand kan du ansöka om att hyra ut ytterligare tolv månader. Vi kan även godkänna provsamboende under en period av sex månader. Ansökan och intyg lämnas in till PiteBo.

 

Så här går det till när du ansöker om att hyra ut i andrahand:

 • Fyll i ansökningsblankett för andrahandsuthyrning samt ordna intyg på arbete eller studier på annan ort eller i annat land. Även en fullmakt om uthyrningen avser utlandsvistelse.
 • Skicka in ansökan komplett med intyg till PiteBo.
 • Ansökan handläggs av PiteBo. Normal handläggningstid är ca 2-4 veckor.
 • Beslut skickas till dig.

Observera att andrahandshyresgästen inte kan ta över avtalet efter avslutad andrahandsuthyrning.

Du behåller ansvaret för lägenheten

Följande vill vi göra dig uppmärksam på.
Förstahandshyresgästen (du) ansvarar gentemot hyresvärden (PiteBo) för hyran och andra förpliktelser enligt hyresavtalet. Du ansvarar alltså för din lägenhet under hela uthyrningstiden, såväl för hyror som ordningen i lägenheten.

 

Om andrahandsuthyrning sker utan samtycke eller tillstånd från hyresvärden förverkas hyresrätten enligt 42 § stycket 3 i hyreslagen.

Påkommen olovlig andrahandsuthyrning klassas som en misskött relation med PiteBo vilket leder till att du får en karenstid som hindrar dig från att söka lägenhet hos oss de kommande tre åren.

Om du inte ämnar återvända till lägenheten måste lägenheten sägas upp enligt avtalet (oftast 3 månader före önskat avflyttningsdatum)

Din andrahandshyresgäst har endast ingått avtal med dig som förstahandshyresgäst och kan inte rikta några anspråk på PiteBo.

Din andrahandshyresgäst får heller inte någon rätt till kontrakt efter viss tid eller liknande.

Hyra ut studentlägenheten i andra hand

För att få tillåtelse att hyra ut studentlägenhet i 2:a hand krävs att både kontraktsinnehavaren och andrahandshyresgästen är inskrivna vid LTU med studieort Piteå enligt de regler som gäller för alla studenter som hyr studentlägenheter hos oss. Man får alltså inte hyra ut sin studentlägenhet om man gör avbrott i sina studier, ej heller hyra ut till ”vem som helst”.

Hämta blankett för andrahandsuthyrning här, och en fullmaktsblankett här.

 

Uppsägningstiden för studentlägenheterna är en månad. Det innebär att ditt hyresavtal upphör att gälla vid det månadsskifte som infaller en kalendermånad efter uppsägningen. Eventuellt bilplatsavtal följer lägenhetens uppsägningstid.

 

Skillnaden mellan andrahandsuthyrning
och att ha någon som inneboende

Om du som förstahandshyresgäst inte använder lägenheten som din huvudsakliga bostad och samtidigt låter en annan person bo där räknas detta som andrahandsuthyrning även om du inte tar betalt av den som bor där. Om du som förstahandshyresgäst själv bor i lägenheten och samtidigt låter en annan person bo där räknas den andra personen som inneboende. 

 

PiteBo gör regelbundna kontroller av olovlig andrahandsuthyrning. Varje år tar vi tillbaka ett antal lägenheter där det har förekommit oriktiga hyresförhållanden. På detta vis frigör vi lägenheter till de som står i vår bostadskö.

 

I samband med att hyreslagen ändrades 2019 skärptes straffen för den som hyr ut sin lägenhet utan tillstånd eller som ägnar sig åt kontraktshandel.

 

 

 

Köregler bostadskö

Du som redan hyr en lägenhet som PiteBo har förmedlat – står automatiskt i vår bostadskö

– Om du söker bostad för första gången måste du registrera dig för att börja samla köpoäng

För att du ska kunna  registrera dig i vår kö måste du ha fyllt 16 år, är du under 18 år och ska bo i lägenhet måste någon annan stå för kontraktet eftersom du inte är myndig. För att kunna registrera dig måste du även ha svenskt personnummer.

Den som ska stå för kontraktet måste göra kundanmälan och ställa sig som sökande till lägenhet. Kundanmälan är samtidigt underlag för eventuellt kontrakt.  PiteBos kö är kostnadsfri.

Så räknas poängen i bostadskön

Kötiden börjar räknas samma dag som du anmäler dig till vårt kundregister. Som hyresgäst hos PiteBo (gäller även lägenheter som förmedlats av PiteBo för Piteå kommuns räkning) får du 1 poäng per dag du står i kö. När du får en lägenhet hos PiteBo eller en lägenhet som förmedlats av PiteBo för Piteå kommuns räkning och flyttar in nollställs dina köpoäng och du börjar samla nya.

Observera att när du tackat ja till lägenhet och kontraktet registrerats tappar du dina köpoäng/din kötid.

Dina poäng är personliga

Dina poäng i bostadskön är bara dina, de kan inte överlåtas till någon annan. 

Du kan inte heller lägga ihop dina poäng med din sambos/makes/makas för att på så sätt få fler poäng.

Köregler fordonsplatskön

Du måste ha ett gällande hyresavtal på en lägenhet – för att kunna ställa upp dig i fordonsplatskö

Så räknas poängen i fordonsplatskön

Kötiden börjar räknas samma dag som du aktiverar dig fordonsplatskön. Du får 1 poäng per dag du står i kö. När du får en parkeringsplats nollställs dina köpoäng och du börjar samla nya.

Observera att när du tackat ja till en parkeringsplats och kontraktet registrerats tappar du dina köpoäng/din kötid.

Dina poäng är personliga

Dina poäng i fordonsplatskön är bara dina, de kan inte överlåtas till någon annan. 

Du kan inte heller lägga ihop dina poäng med din sambos/makes/makas för att på så sätt få fler poäng.

Förtur

PiteBo ger ingen förtur till någon bostadssökande

– Alla lägenheter hyrs ut via Lediga lägenheter, eller Direkt 24h

Vi anser att alla bostadssökande har sin unika situation som gör att det är omöjligt att hantera eventuella förturer på ett rättvist sätt. Det är kötiden/köpoängen som gäller. Läs mer om köpoäng vid frågan om köregler.

Lediga lägenheter

Här presenteras lägenheter som du söker med dina köpoäng . Här kan du  hitta Direkt 24h , Seniorbostad, Trygghetsbostad och Studentbostad.

 

Så här gör du för att söka lägenhet!

 

Söka lägenhet eller fordonsplats

 

Så här gör du för att söka fordonsplats

 

Om du tackar ja men ångrar dig

Det är viktigt att du bara tackar ja till en erbjuden lägenhet/fordonsplats om du verkligen vill ha den. Du förlorar dina köpoäng/kötid om du har tackat ja och kontraktet har registrerats även om du inte signerat det.

Vem kan hyra av oss

När du hyr lägenhet av PiteBo så måste du uppfylla våra grundkrav

 • Du ska vara myndig, vara 18 år fyllda.
 • Du ska ha svenskt personnummer.
 • Du ska uppfylla PiteBos krav på inkomst.
 • Du ska uppfylla PiteBos krav gällande skulder och betalningsanmärkningar.
 • Du ska som avtalsinnehavare bo och vara folkbokförd i lägenheten.
 • Ni som ska bo i lägenheten får inte vara fler än vad som är rimligt i förhållande till lägenhetens yta och planering.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring.
 • Du kan enbart ha ett (1) hyresavtal hos PiteBo.
 • Du ska ha skött din relation med PiteBo.
 • Du ska uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd.

Om du inte uppfyller grundkraven kan du inte få ett hyresavtal hos PiteBo och vi förbehåller oss också rätten att välja hyresgäst utifrån dessa krav.

 

Uthyrningspolicy 2024. Här kan du läsa vad som gäller för dig som vill hyra eller redan hyr lägenhet av PiteBo i sin helhet.

Vår kontroll

Innan vi skriver avtal med dig gör vi alltid en kreditkontroll för att se om du har några betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden

Vi kontrollerar också om du bott hos oss tidigare och har obetalda hyresskulder eller orsakat klagomål från grannar. Det är rutin hos oss och innebär inte att vi misstror dig, utan fungerar som en säkerhet för oss och våra hyresgäster.

Flytta inom PiteBo

Flytta inom PiteBo

Om du vill byta boende inom PiteBo söker du lägenhet som vanligt under lediga lägenheter.

Blir du tilldelad en lägenhet görs först en förhandsbesiktning av din nuvarande lägenhet och vid onormalt slitage debiteras du för eventuella kostnader innan bytet kan godkännas.

Vid godkänt byte av lägenhet inom PiteBo gäller inte tre månaders uppsägningstid. Bytet sker när den nya lägenheten är tillgänglig och du slipper därmed betala dubbla hyror.

Byter du till en billigare lägenhet betalar du hyran för din din nuvarande lägenhet under tre månader.

Byta lägenhet, Direktbyte

Om du och någon annan vill byta lägenhet med varandra

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har.  Däremot krävs beaktansvärda skäl.

 

Läs mer om Direktbyte här

 

Fordonsplats

Fordonsplats innebär

• Parkeringsplats för bil, motorcykel och husvagn med eller utan el

• Skärmtak för bil

• Garageplats för bil, moped/motorcykel och handikappfordon

 

Du får bara parkera personbilar i körbart skick! Annars blir det svårt att underhålla parkeringen.

Vi sköter snöröjningen av de gemensamma ytorna på parkeringen men du håller själv din bilplats halkfri, städad och fri från snö. Finns det utrymme så tar vi bort all snö vi kommer åt.

Viktigt att följa avtalsvillkor

I avtalsvillkoret för hyra av garageplats under punkt 15b står det att läsa: Hyresgästen ansvarar för att port eller annan avstängning stänges efter in- och utfart. Är avstängningen försedd med lås skall hyresgästen även låsa densamma.

Begränsningar

• För att göra en intresseanmälan på en parkeringsplats måste du ha ett giltigt hyresavtal med oss  på det område där du vill göra intresseanmälan.

 

• I en del områden är efterfrågan större än tillgången. Detta innebär att det kan finnas begränsningar för hur många parkeringsplatser man kan hyra.

 

• På vissa adresser i centrala stan finns det för få parkeringsplatser. För boende på dessa adresser finns det en möjligheten att få hyra en parkeringsplats på någon av de större parkeringarna i centrum.

Uppsägningstid för parkeringsplats

Säger du upp endast din parkeringsplats måste du göra det senast den 31 augusti eftersom avtalet för parkeringsplatser löper till den 30 september varje år, med ett års förlängning.

När vi får in en uppsagd parkeringsplats så presenteras den på vår hemsida där man snabbt och enkelt själv kan söka och göra intresseanmälan till de parkeringsplatser som passar en.

 

Läs om hur man gör intresseanmälningar på fordonsplatser

Hyra kvarterslokal

Vill du hyra en kvarterslokal?

I de flesta bostadsområden finns en kvarterslokal som hyresgästerna kan använda för gemensamma aktiviteter, kontakta hyresgästföreningen eller gårdsgruppen för bokning.

 

Läs mer om kvarterslokaler här

Hittar du inte svar på din fråga?


Skicka din fråga till oss så kontaktar vi dig.

  Välj ditt ärende *

  Ditt namn *

  Din epost *

  Ditt meddelande

  Kontakta oss